Unge med fokus på miljø og bærekraft må slippes fram

Publicerad: 28 april, 2022

Rådgiver i Norsk Vann, Ingrid Holøyen Skjærbakken (t.h) og leder av VA-yngre, Iva Pervan fra Rambøll, var tydelig i sitt budskap på hva som skal til for å fornye norsk vannbransje under VA-dagen på Gardermoen.

Rådgiver i Norsk Vann, Ingrid Holøyen Skjærbakken (t.h) og leder av VA-yngre, Iva Pervan fra Rambøll, var tydelig i sitt budskap på hva som skal til for å fornye norsk vannbransje under VA-dagen på Gardermoen.

VA-DAGEN 2022: -Rekruttering i norsk vannbransje er krevende, men vi har en stor gruppe unge VA-medarbeidere som er opptatt av bærekraft og miljø, digitalisering og bruk av ny teknologi. Det er viktig at de unge slippes fram om bransjen skal forynges og fornyes.

Rådgiver i Norsk Vann, Ingrid Holøyen Skjærbakken og leder av VA-yngre, Iva Pervan fra Rambøll, var tydelig i sitt budskap på hva som skal til for å fornye norsk vannbransje under VA Dagen på Gardermoen.

Temaet var «Hvorfor er menn over 50 propper?». Det spørsmålet ble aldri besvart, fordi de to damene i stedet ønsket å fokusere på hvordan de unge i bransjen kan engasjeres.

Norsk Vann har en strategiplan der det skal legges til rette for at vannbransjen har fremtidsrettet kompetanse.  Totalt er det behov for 460 nye ingeniører i bransjen. Vannbransjen må bli mer synlig om rekrutteringsmålene skal nås, mente Ingrid Holøyen Skjærbakken.
-Alle som skal inn i VA-faget må søke seg inn på byggfag før de kan spesialisere seg innen vann og avløp. Derfor må vi løfte fram vann og avløp uavhengig av bygg, mente hun, og la vekt på at det er behov for unge medarbeidere som er gode på IT, prosess, automasjon, kjemiteknikk og hydrologi.
Vi må skape en attraktiv arbeidsplass der de yngre er aktive bidragsytere.
La de yngre få bruke sin kunnskap innen bærekraft, ny teknologi og den digitale omstillingen i vannbransjen, oppfordret de to som talte de unges sak på konferansen.

Utviklingen har kommet med de unge
Leder av VA-yngre, Iva Pervan, mener foreningen spiller en viktig rolle i fornyelsen av bransjen. Hensikten med foreningen er å tilby en faglig arena for unge av unge i bransjen, samt å legge til rette for å danne et kontaktnettverk på tvers av virksomheter. Fokusområdene til foreningen er

  • Kunnskapsdeling gjennom faglig arrangementer
  • Bru-bygging på tvers av vannbransjen
  • Arena for nettverksbygging
  • Fremme internasjonalt samarbeid
  • Øke interessen i vannbransjen

Utfordringer og muligheter
VA-yngre har utfordret sine medlemmer på hva de er opptatt av og svarene var tydelige. Unge i bransjen er opptatt av bærekraft og miljø, digitalisering og bruk av ny teknologi. De er også opptatt av kompetansebygging og kunnskapsoverføring på tvers av generasjonene.
-Vi har et krav om sekundærrensing, halvert energiforbruk og reduksjon av utslippene. Alt skal gjøres bærekraftig, og skal bransjen lykkes med disse målene må de unge slippes til, mente Iva Pervan.
-De unge må ikke bli fortalt at «slik gjør vi det her». Bransjen må løse dette ved at de yngre må tette gapet.

Unge med fokus på bærekraft
De yngre kommer med fersk og oppdatert kunnskap om bærekraft og nå kommer en ny generasjon som har et helt annet forhold til bærekraft, og de må slippes fram, understreket Iva Pervan.

-Bransjen må utfordres til å tenke nytt. Modellbasert prosjektgjennomføring er et av prosjektene som nå ligger inne i Norsk Vann sitt prosjektsystem. Samtidig er det viktig at vi jobber sammen på tvers av generasjonene, understreket rådgiver i Norsk Vann, Ingrid Holøyen Skjærbakken.
TraineeVANN er et viktig tiltak der unge kan få en smak av norsk vannbransje, fortalte Norsk Vann-rådgiveren. Dette er et landsdekkende, vannfaglig traineeprogram. Norsk Vann tilbyr et 24 måneders program med inntil tre forskjellige bedrifter, kulturer og muligheter. Programmet er en god mulighet til å skaffe seg en bred kompetanse innenfor vannbransjen.

 

For ordens skyld legger vi til at VA-dagen ledes av 73-åringen Christen Ræstad, – men han er på ingen måte en propp i systemet, understreket rådgiver i Norsk Vann, Ingrid Holøyen Skjærbakken

For ordens skyld legger vi til at VA-dagen ledes av 73-åringen Christen Ræstad, – men han er på ingen måte en propp i systemet, understreket rådgiver i Norsk Vann, Ingrid Holøyen Skjærbakken