Mindre graving - større synlighet

Publicerad: 11 maj, 2017

Større aktivitet og mer synlighet. Det er de to viktigste stikkordene i den handlingsplanen som nyvalgt leder av Scandinavian Society for Trenchless Technology i Norge, Borghild Teigland Folkedal, vil diskutere med sine medlemmer i den norske arbeidsgruppa når de møtes for første gang 1.juni.

Bildet: Vi trenger et løft innen NoDig nå, og jeg håper hele den norske arbeidsgruppa blir med på dette løftet, sier leder for SSTT i Norge, Borghild Teigland Folkedal. Foto: Odd Borgestrand

Hun er tydelig på at dette på sikt må føre til økt medlemstall i foreningen. Norge har bare 125 medlemmer i den gravefrie klubben SSTT, mens svenskene kan skilte med 403 medlemmer.

Brenner for faget
Jeg har et brennende engasjement for gravefrie og miljøvennlige metoder når det gjelder etablering og fornying av det norske ledningsnettet. Derfor sa jeg også ja til å bli ny leder for den norske arbeidsgruppa.  Vi trenger et løft innen NoDig nå, og jeg håper hele den norske arbeidsgruppa blir med på dette løftet, sier Borghild Teigland Folkedal, sivilingeniøren som til daglig er forretningsutvikler i Hawle Water Technology, med kontor i Borre utenfor Horten.

Det er viktig at vi får inn flere mindre og mellomstore kommuner i vår medlemsmasse. Vi kan lykkes med dette dersom vi blir enda bedre på kunnskapsformidling om fordelene med NoDig.  NoDig-faget trenger også mange flere konsulenter som får kunnskap om de ulike metodene, og som innarbeider disse i de ulike prosjektene der NoDig er et naturlig førstevalg.

Kompetanseheving
Vi trenger rett og slett kompetanseheving blant norske konsulenter i VA-bransjen.  Det blir tragisk om vi skal fortsette å grave grøfter fordi konsulenter eller byggherrer ikke tilegner seg ny kunnskap om gravefrie metoder.  Det er heldigvis stadig flere konsulenter som tilegner seg NoDig-kunnskap, og nå håper vi at disse kan bidra til å rekruttere enda flere inn i den «gravefrie familien». Det er viktig at nye og eksisterende medlemmer inviteres til arenaer der de får et godt faglig utbytte, understreker hun.

Temasamlinger og kurs
Ledervervet i SSTT både i Norge og Sverige er et ulønnet verv. Det betyr at alle som bruker tid på SSTT-arbeid må ha arbeidsgivere som ser viktigheten av vervene, enten det er ledere eller andre tillitsvalgte.
Borghild Teigland Folkedal føler seg privilegert som får muligheten til å jobbe for SSTT som en del av sin arbeidstid, men hun vet at det blir en del dugnadsjobbing også.
-Det er nødvendig om vi skal nå våre mål om økt aktivitet og solid økning av antall medlemmer i foreningen. Derfor vil vi legge opp til flere temamøter fram til neste årsmøte. Videre skal vi arbeide for å etablere kurstilbud, og vi bør kunne tilby grunnkurs i NoDig i første kvartal 2018. Målgruppe her vil være kommuner og konsulenter.  Økt kontakt med studentmiljøene står også på planen. Vi har også et ønske om å få etablert en lærlingeordning innen NoDig, sier hun.ling allerede i dag, men dersom vi kan samordne informasjonen vil den bli mer helhetlig, mener den nye SSTT-lederen for Norge.
Hun håper flere av dem vil stille opp som foredragsholdere i kursene som nå planlegges.

Økt informasjonsflyt
I handlingsplanen for de neste to årene, som nå skal diskuteres i arbeidsgruppe og styre, har styreleder Borghild Teigland Folkedal et sterkt ønske om å få utarbeidet et godt presentasjons- og undervisningsmateriell med logoen til SSTT, som nettopp viser bredden innen NoDig.
SSTT-miljøet er svært bevisst på at informasjonsflyten må bli enda bedre. Derfor er det et sterkt ønske fra årsmøtet i SSTT å etablere en felles redaksjon i Norge og Sverige for å hente inn og publisere artikler både på egne nettsider og gjennom sosiale medier. Det skal utredes om SSTT-organet NoDig info igjen skal oppstå i papirversjon eller i digital utgave.
-Kommunikasjonsstrategien utarbeides selvfølgelig også av styret for SSTT, som ønsker et enda sterkere samarbeid mellom de to landene, understreker Borghild Teigland Folkedal.
SSTT vil garantert vise seg fram både under Norsk Vanns årskonferanse i Oslo i september og er også invitert som medarrangør til neste Hallingtreff på Geilo i januar 2018.