Hantering av data hinder för digitalisering

Publicerad: 20 april, 2022

Foto: Svenskt Vatten

Foto: Svenskt Vatten

SVU-rapporten ”Digitalisering av den svenska VA-branschen” visar att de största barriärerna för digitalisering är en bristande infrastruktur för insamling av data, utan data kan de digitala verktygen inte göra avsedd nytta.

Det förklarar Magnus Arnell, forskare inom Urban Water Management på RISE och biträdande programchef för Mistraprogrammet InfraMaint, som var projektledare för rapporten.

-        Nästan alla digitala verktyg, både gamla och nya som specifika och övergripande, bygger på förmågan att samla in, använda och analysera data. Saknas det första steget, att kunna samla in och lagra data på ett effektivt sätt, försvåras definitivt möjligheterna att dra nytta av en digitalisering.

Ger underlag för bättre beslut

En effektiv digitalisering av VA-branschen skulle skapa möjligheter för att kunna fatta bättre beslut, baserad på insamlad kunskap, och därmed kunna leverera bättre tjänster till kunderna.

-        Digitalisering gör samtidigt ingen nytta i sig själv utan är ett verktyg för att förbättra en organisations verksamhet och effektivisera. Varje organisation måste därför hitta sina egna verksamhetsbehov och passande lösningar och dessa måste mötas, för att digitala verktyg ska göra avsedd nytta för just dem.

Det är därför inte bara att gå ut och köpa digitala verktyg och tro att man kan börja använda dem utan att göra hemläxan först, att gå igenom den egna verksamheten och identifiera vad man vill använda verktygen till.

-        Digitalisering handlar om så mycket mer än bara teknik, det är nya arbetssätt som behöver införas, nya kompetenser som ska till, vilka i sin tur ställer nya krav på organisationen, inte minst kring hantering av data.

Många har långt kvar

Enligt Magnus Arnell finns det vissa föregångare inom VA-branschen som har kommit långt, men många har en lång väg kvar.

-        Det första man behöver göra är att bygga en hantering för data, t.ex. ett datalager, data warehouses, för att kunna samla in data från olika källor ute i verksamheten. När man börjar bygga sådana är ett råd att se till att det är modulära system man bygger så man skapar möjligheter att koppla på nya funktioner allteftersom. Det är också viktigt att man anpassar sin plattform till andra så det går att dela data mellan olika enheter och sektioner.

Det handlar inte bara om behovet att kunna dela data med andra inom den egna organisationen utan även med sådana utanför den egna organisationen.

-        Det kan vara aktörer inom fastighetsautomation eller att koppla upp sig mot energileverantörer för att nå de största nyttorna med digitaliseringen.

Delning av data diskuteras

Han konstaterar också att det pågår en diskussion i branschen om hur man kan, bör och ska dela data.

-        Det finns bland annat mycket lagstiftning inom EU att ta hänsyn till, och frågor kring om man ska lagra på egna servrar eller i molnlager.

I rapporten försöker de reda ut vad som gäller och vilka för- och nackdelar som olika lagringssätt har.

-        Det finns risker även med en lokal lagring kopplat till cybersäkerhet, redundans i systemen och annat.

Hjälp med underhållsskulden

Digitalisering av VA-branschen kan även vara ett viktigt verktyg när det gäller att arbeta med den stora underhållsskuld som många talar om idag.

-        När man talar underhållsskuld ser många bara en massa pengar, att det behövs stora ekonomiska investeringar. Men mycket kan göras genom att bara effektivisera verksamheterna så mer jobb kan utföras med befintlig organisation. Digitala verktyg som kan samla in och analysera data kan hjälpa till med både effektiviseringar och prioriteringar, vad som behöver åtgärdas först och vad som kan göras senare, konstaterar Magnus Arnell.

Det är också den huvudsakliga utmaningen som adresseras inom forskningsprogrammet Mistra InfraMaint som forskar om smart underhåll av kommunal infrastruktur.

 

 

 

Ylva Sjönell