Min hverdag: Hilde Nystog Aas - Digger å jobbe med NoDig!

Publicerad: 28 mars, 2022

Hilde Nystog Aas har vært en aktiv aktør i VA-bransjen som rådgiver de siste 30 årene.
Hun har sin utdannelse innen bygg og anlegg fra ingeniørhøgskolen i Grimstad. Hun har
markert seg som en sterk tilhenger av grøftefrie prosjekter, NoDig, og har vært en aktiv
bidragsyter i faglige fora, inklusiv SSTT.

-Det var i grunnen et enkelt valg å bli ingeniør. Arv og miljø spilte nok inn her. Som liten var det ofte
en stopp innom en byggegrop eller et damanlegg – selvsagt på riktig side av anleggsgjerdet. Spunt og
peler var kjente begrep. Så jeg valgte meg ingeniørhøgskolen i Grimstad, en trygg liten by jeg kjente
fra før, forteller hun.

Min første jobb etter endt utdannelse var i Ingeniør Chr. F. Grøner. Siden det har jeg vært innom
mange interessante arbeidsplasser. I Nesodden kommune kom jeg første gang bort i NoDig. Det var
rundt 1990. De var tidlig ute med og tenkte nytt og startet med kort-rør metoden. Ikke mye brukt i
dag, og morsomt å tenke tilbake på. Siden den gang har NoDig interessert meg.
Nå har jeg mer enn 30 år i bransjen, og de siste 9 årene har jeg vært i Sweco, der jeg i dag er
prosjektleder. Kanskje er ringen sluttet nå.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg? 

Som prosjektleder handler det mye om å koordinere og følge opp prosjektene for å sikre god
framdrift. I perioden med hjemmekontor har det blitt mange møter på Teams og varme ører etter
hodetelefonene. Jeg har mange prosjekter og innimellom blir det noen sene kvelder. Og så går det
mye av blå Farris og kald kaffe.

Fortell litt om de ulike oppgavene du jobber med nå og litt om miljøet på jobben

Jeg jobber med mange ulike prosjekt, og varierte oppgaver. For tiden jobber jeg blant annet med et
forprosjekt med separering og fornying av ledninger over et større område på Strømmen. Her bruker
vi hele verktøykassen til NoDig. I Sweco er det svært mange som er interessert i temaet. Det er flott
å se at de yngre også har vanen inne med å tenke NoDig først.

Det var godt å komme tilbake til kontoret, treffe kollegaene og merke at jeg trengte det. Vi er en fin
gjeng i Sweco. Lillestrømkontoret vokser ut av lokalene snart og det er spennende å være med på å
se utviklingen. Vi satser også på å ha et sosialt program, både helgeturer og korte ettermiddags
utflukter. Nær-skitur med bål er kos.

Hva er den viktigste inspirasjonsfaktoren i jobben din?

Jeg blir inspirert av å jobbe sammen med dyktige kollegaer og digger å jobbe med NoDig. God
kontakt med leverandører og entreprenører syns jeg også er inspirerende.
Kommunene i området og de interkommunale selskapene er alle godt informert om NoDig. De er
åpne for å prøve nye metoder og kombinasjoner. I fjor hadde vi et prosjekt for Lillestrøm kommune
der vi prosjekterte utblokking av vannledning med inntrekking av stikkledning i en og samme
operasjon. Gjennomføringen gikk raskt og resultatet ble svært vellykket. Det inspirerer!

Hva mener du er den viktigste oppgaven SSTT står overfor i 2022, og klarer SSTT
å nå ut med sitt budskap på en effektiv måte?

Jeg tenker at SSTT må fortsette sitt gode arbeid med å informere om NoDig, holde seminarer ute på
anleggene, avholde NoDig kurs og publisere artikler på sine nettsider og i fagpresse. På den måten
får vi de gode diskusjonene mellom ledningseiere, metodeleverandører, entreprenører, konsulenter,
og fagfolk ellers i bransjen.

Utfordringen har lenge vært å få fikset opp i ledningene der ute i et raskere tempo, og på en mest
mulig bærekraftig måte, - helt fra skissestadiet til grøften lukkes. Jeg er opptatt av
områderehabilitering og økt bruk av samspillsentreprise. Jeg tenker dette må være noe som det må
jobbes videre med, og ser gjerne at det kommer flere artikler om dette temaet.

Odd Björnestrand