Spennende dag om gravefrie metoder for elever i anleggsteknikk

Publicerad: 23 mars, 2022

Mye å se og ta på for elever og lærere ved VG2-klassene i Bygg- og anleggsteknikk ved Kongsberg videregående skole, avdeling Saggrenda under NoDig-innføringen hos Kjeldaas AS.

Mye å se og ta på for elever og lærere ved VG2-klassene i Bygg- og anleggsteknikk ved Kongsberg videregående skole, avdeling Saggrenda under NoDig-innføringen hos Kjeldaas AS.

Det ble mye nytt og spennende for 45 elever ved VG2-klassene i Bygg- og anleggsteknikk ved Kongsberg videregående skole, avdeling Saggrenda, da NoDig-medarbeidere hos Kjeldaas AS i Sande inviterte til innføring i NoDig-metoder, med fokus på fornyelse av vann og avløpsledninger.

I Kjeldaas sin egen buss ble elever og lærere hentet fra skolen i Kongsberg og kjørt til Sande i Vestfold for et to-timers «intensivkurs» i de grøftefrie metodene før det ble en hyggelig lunsj og avslutning med befaring på anlegget ved Drammen Helsepark.  Her er Kjeldaas er i gang med grunnarbeidene.  Selv om dette ikke er et NoDig-prosjekt fikk elevene fra Kongsberg se noe av bredden innen anleggsvirksomheten til entreprenørselskapet i Sande. 
Etter flere måneder med teori inne i klasserommene var dette en ekskursjonsdag både elever og lærere satte stor pris på.

NoDig viktig alternativ

NoDig leder i Kjeldaas AS og styremedlem i SSTT, Hendrik Panman, mener det er viktig med denne typen arrangementer med tanke på rekruttering til vannbransjen og til NoDig spesielt.
-Vi ser et stort behov for å formidle hvilke muligheter det finnes med NoDig. Mange av disse elevene kommer til å jobbe innenfor VA-sektoren og mest sannsynlig hos en «graveentreprenør». Da er det viktig at de får meg seg at det finnes alternative metoder. For oss er det også viktig å vise fram hva vi i Kjeldaas kan tilby som godkjent lærlingebedrift, sier Hendrik Panman. 

Mange kompetansemål

Geir Marstein og Stian Vettestad er to av faglærerne ved Kongsberg videregående som underviser i bygg- og anleggsteknikk, og de gir uforbeholden ros til Kjeldaas for både opplegg og gjennomføring av NoDig-dagen.

-I kompetansemålene til anleggsteknikk er gravefrie løsninger et av fagområdene, og med det samspillet vi har med Kjeldaas, der rekruttering av lærlinger også er en viktig del, er besøk av denne typen viktig for oss. Kjeldaas dekker både gravefrie metoder og konvensjonell graving, så her får vi mye praktisk kunnskap, sier Geir Marstein.
-Det er ikke bare elevene som har stor nytte og glede av dette. Vi som underviser i anleggsteknikk har også behov for å komme ut og hente informasjon og inspirasjon om NoDig-metodene. For egen del var dette mitt første møte med NoDig i praksis, og innføringen der vi både kunne se og ta på materiellet som benyttes var fint, legger han til.

Kollega Stian Vettestad har bakgrunn fra bransjen og kjenner både Kjeldaas, rør og kabler godt.-Likevel er det ekstra morsomt å se at hvordan en så stor aktør som Kjeldaas virkelig legger ned ressurser på å informere og rekruttere til bransjen.

«Skrape på overflaten»

I dag ble vi fortalt at fornyelse av vann- og avløpsledninger med de ulike NoDig-metodene i mange tilfeller det beste alternativet til tradisjonell graving, med både økonomiske og miljømessige besparelser. Med økt fokus på miljø er det viktig at vi får god kunnskap om dette, som kan formidles videre til våre elever, mener Vettestad.

-Vi skal ikke gå i dybden på alle de fagområdene vi skal berøre på VG2, men jobben vår er å «skrape litt på overflata» på en rekke temaer, og NoDig er da ett av temaene.  Vi bruker totalt ei uke på dette temaet i utdanningsløpet. Vi skal også innom kummer og gategods, fjell- og bergverk, asfalt, betong og myr, klima, energi og miljøteknikk, betong og mur, anleggsgartner, rørlegger og mye mer. Derfor legger vi opp til ukesbolker, der vi også forsøker å reise ut på besøk til ulike bedrifter og prosjekter, forteller Vettestad videre.

Tettpakket NoDig-info

Under det tettpakkede innføringskurset fikk 45 interesserte elever høre om ulike metoder og ulike produkter både for vann- og avløpsledninger.  NoDig-leder Hendrik Panman klarte å flette inn utrolig mye informasjon om glassarmerte strømpeforinger, herding med UV-lys, semistrukturell og strukturell styrke, kalibrering, veggtykkelse, hydraulisk utforming, rørinspeksjonskameraer, freseroboter, montering av hatter og flensekoblinger under de to timene seansen varte. 

Spennende med mye nytt

Elevene Knut Svensrud Røste og Anders Gunnerud fikk med seg det meste, og aller viktigst at NoDig metodene er både miljøvennlige og rimeligere enn konvensjonell graving.

-Det er første gang jeg har fått innføring i NoDig, og dette syns jeg var spennende. Her fikk vi møte dyktige folk som vet hva de driver med, sier Knut, som allerede har bestemt seg for å bli maskinfører. Han er da også plukket ut til å representere sin skole og Viken fylkeskommune under skole-NM i anleggsteknikk i Arendal i slutten av april. Her blir det to dager med teori og praksis.
-Jeg er litt nervøs for teoridelen, men jeg vet jeg at lærerne vil gi meg litt ekstra i forkant av NM-dagene, sier Knut.

Viktig med impulser

-Det er viktig at vi kommer oss ut av klasserommet og blir kjent med det som foregår ute i den virkelige verden. Derfor et utflukter av denne typen veldig viktig for oss. Det er jo dette vi vil jobbe med og da er det fint å få impulser og erfaring fra de som har vært i faget noen år, mener Knut.
Også Anders fikk innsikt i noe han aldri tidligere hadde hørt om eller sett i praksis før han begynte på skolen. Derfor var dette en dag full av mye, ny og spennende lærdom.
-NoDig er nok ikke så kjent i vår aldersgruppe og derfor er det flott at vi kommer oss ut og møter bedrifter som kan dette, sier han.
Anders har foreløpig ikke bestemt seg for hva han skal spesialisere seg i innen anleggsteknikk, men trolig starter han som maskinfører.

Ja til lærlinger

Nå blir det noen uker med utplassering, og bedrifter i Buskerud, Telemark og Vestfold tar med glede imot elevene fra anleggsteknikk ved Kongsberg videregående skole, forteller faglærerne Geir Marstein og Stian Vettestad.
-Bedriftene er raskt ute for å rekruttere lærlinger, og nesten samtlige elever har nå signert lærlingeplasser.  Her er også OKAB i Buskerud, Vestfold og Telemark en meget god ressurs innen fagopplæringen, understreker Marstein.

 

 

Mye nytt, og spennende om NoDig, slår lærere og elever fra Kongsberg videregående skole fast. Fra venstre: faglærer Geir Marstein, VG2-elevene Anders Gunnerud og Knut Svensrud Røste, og faglærer Stian Vettestad.

Mye nytt, og spennende om NoDig, slår lærere og elever fra Kongsberg videregående skole fast. Fra venstre: faglærer Geir Marstein, VG2-elevene Anders Gunnerud og Knut Svensrud Røste, og faglærer Stian Vettestad.

Av Odd Borgestrand