Kunskap krävs för rätta val

Publicerad: 21 mars, 2022

SSTT arrangerar ett seminarium den 30 mars, på VA-mässan, som baserat på ett exempel från verkligheten kommer visa på vikten av att arbeta metodiskt och strukturerat vid både akut och planerat underhåll av ledningsnät.

Seminariet visar genom ett praktiskt exempel från Göteborg de olika steg man behöver ta för att systematiskt nå fram till rätt val av åtgärd för de problem man behöver hantera.

-        De första stegen är att hantera de problemställningar man ställs inför och identifiera vilka behov som finns, därefter kan man genom rätt utredningar komma fram till bästa tekniska lösning för att lösa problemet, förklarar David Jacobsson, som är medlem av den svenska arbetsgruppen i SSTT.

I två tidigare artiklar på SSTT.se har de första stegen beskrivits, nedan beskrivs de avslutande stegen i processen som kommer diskuteras i sin helhet under seminariet.

Fatta beslut på rätt grunder

David Jacobsson jobbar som konsult inom schaktfria metoder på Johan Lundberg AB och är en av arrangörerna av seminariet på VA-mässan.

-        Det vi vill nå fram med genom seminariet är att visa på hur viktigt det är att ledningsnätsägare fattar beslut på faktiska grunder, något som kräver att de och de som de anlitar har tillräckliga kunskaper för att fatta rätt beslut utifrån varje specifik situation. Det är lätt hänt att man tappar bort någon fråga man behöver ställa om man inte vet att frågan behöver ställas.

I den metodik som David Jacobsson och hans kollegor använder diskuterar man ett specifikt problem, som ett läckage eller ledningar i dåligt skick, utifrån ett antal parametrar som typ av ledning, dess dimension, vilka de faktiska problemen är, vilka andra ledningar som finns samt utrymmesfrågor.

-        För att hitta rätt lösning på ett problem behöver man titta på alla parametrar som kan vara av betydelse och inte missa något perspektiv. Det är därför det är så viktigt att man gör hela utredningen fram till beslut väldigt metodiskt och strukturerat.

Seminariet ger en vägledning

Det är alla parametrar sammantaget som avgör vad som är bästa tekniska lösningen för en given situation, men kanske är typen av problem och dimensionen lite mer styrande för vilket lösning man kommer fram till. Sedan får man inte glömma bort ekonomi och miljö m m som är självklara delar innan ett beslut om åtgärd tas.

-        Med seminariet vill vi ge en vägledning till hur man tar sig hela vägen från att utreda rätt saker till beslut om metodval.

De kommer genom exemplet från Göteborgs kommun, som de utgår från, att visa på hur en sådan stegvis process kan gå till, från formulering av problemställning till genomförd åtgärd.

-        Gör man allt på rätt sätt kan man spara både mycket resurser och miljön, och dessutom få en lösning som är hållbar över tid, avslutar David Jacobsson.

 

 För anmälan till seminariet gå till:

 https://www.elmia.se/va-massan/for-besokare/vad-hander-pa-massan/seminarieprogram/

 

Ylva Sjönell