Min vardag – Emelie Olsson

Publicerad: 21 februari, 2022

Bild: Privat

Bild: Privat

Emelie Olsson är sedan 2014 controller i SSTT och sitter med i flera arbetsgrupper. Hon är ekonom i grunden och har jobbat inom NoDig-branschen sedan 2010 i olika befattningar, med visst fokus på miljö- och kvalitetsfrågor.

Under åren 2013-2018 var hon VD för ett företag inom relining i fastigheter och därefter jobbade hon i tre år på Olimb i Norge som kvalitets- och personalchef. Sedan maj 2021 jobbar hon som konsult i egen regi.

-        Utöver mina ekonomiuppdrag är jag engagerad i flera NoDig-företag, jag sitter i styrelsen för NoDig Nordics och bidrar även aktivt i bolaget med bland annat ekonomi och anbudsgivning.

Emelie Olsson är även engagerad i ett företag i Norge, Xomeone A/S, i vilket en grupp konsulter har gått samman för att bidra till en hållbar utveckling inom NoDig-området, samt viss fokus på solenergi och farligt avfall.

-        Det är många spännande projekt vi jobbar med där. Det senaste jag var involverad i handlade om hur man med pyrolys av avloppsslam kan omvandla slam till olika jordförbättringsprodukter, där finns en stor potential framöver.

 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

-        Jag börjar vanligtvis runt klockan sex på morgonen med en kopp kaffe och en genomgång av e-posten. Därefter blir det ofta ett flertal Teams-möten, inte minst nu under pandemin har möten skett digitalt men de lär nog fortsätta så även framöver.  Arbetsuppgifterna under dagarna varierar mycket då jag både har en del rena ekonomiuppdrag och ett antal projekt inom mina NoDig-engagemang.

Vad är du mest upptagen av just nu?

-        För närvarande är det mesta av mitt arbete fokuserat på årsbokslut för mina ekonomikunder, så här års blir det inte mycket fritid utan hela dagarna går åt till det.

Vad tycker du är den viktigaste frågan för SSTT just nu?

-        Baserat på erfarenheterna från pandemin skulle jag säga att arbetet med att digitalisera våra utbildningar är något av det viktigaste nu. Under de här pandemiåren har kompetensutvecklingen i branschen halkat efter en del då många kurser ställdes in i början. Men digitalisering av kursutbudet är inte bara viktigt under tider av pandemin, utan med digitala kurser kan vi nå ut betydligt mer i vårt avlånga land och erbjuda fortbildning och certifieringskurser så kompetensnivån kan stiga ytterligare inom NoDig-området.

En annan viktig fråga tycker jag är att fortsätta med det fokus på miljöfrågor som arbetsgrupperna har haft på senare tid, det hoppas jag kan fortsätta och förstärkas framöver.

Ylva Sjönell