Utblokking og hammerboring med elektrisk kraft i Oslo

Publicerad: 20 januari, 2022

100 prosent elektrisk gravemaskin på belter i sving.  Maskinfører Arnt Ove Tettilmo har god kontroll.

100 prosent elektrisk gravemaskin på belter i sving. Maskinfører Arnt Ove Tettilmo har god kontroll.

Støyende og forurensende dieselmaskiner er byttet ut med elektrisk kraft når Steg Entreprenør nå er godt i gang med å øke kapasiteten på vannledningsnettet på Årvoll i Oslo.

Steg Entreprenør vant totalentreprisen for detaljprosjektering og utførelse av vannledninger i området Tonsenhagen, og dette inkluderer flere vegstrekninger som Anna Rogstads vei, Ragna Nielsens vei og ca. 100 meter i Rødbergveien på Årvoll i Oslo.
Hensikten for Oslo kommune er å øke kapasitet på eksisterende vannledning i Tonsenhagen da det med dagens dimensjoner er fare for svikt i vannleveransen fra Årvoll høydebasseng til Oset ved et eventuelt brudd.

NoDig i tre versjoner

Tre ulike NoDig metoder benyttes på dette prosjektet. Her er det fornyelse med strømpeforing, utblokking og fjellboring, opplyser prosjektleder hos Steg Entreprenør, Glenn Wiik.  Både utblokking og fjellboring gjennomføres med elektrisk utstyr.

Det totale strekket med ny vannledning er på 600 meter. Utblokking går  over to strekk på totalt 200 meter, mens fjellboringen er delt opp i seks strekk på totalt 400 meter. Dette er en 355 mm  PE-ledning med diffusjonssperre og PP-kappe fra tyske Egeplast. Eksisterende vannledninger skal fortsatt benyttes, men den nye ledning blir en del av reservevannforsyningen.
I tillegg kommer oppdraget med strømperenovering på 400 meter av en overvannsledning. Overvannsledningen er strømpekjørt av Olimb AS, som underentreprenør.  Det er for øvrig 45 år siden den aller første strømpefornyelsen i Norge ble gjennomført nettopp i dette området, nemlig i Ragna Nilsens vei i 1977.

Søknadspliktig

Asplan Viak har stått som prosjekterende, men som totalentreprenør er det Steg som er ansvarlig for alle søknadsprosesser. Blant annet måtte prosjektet innom bymiljøetaten for uttalelse om plassering av kummer i vei og andre relevante spørsmål siden store deler av prosjektet forutsatte en ny parallell trasè. Dermed ble prosjektet søknadspliktig. Dette forsinket prosjektet med fire uker, forteller Glenn Wiik.

Mye elektrisk kraft

Værås Brønnboring AS skal ta seg av fjellboringen.Både borrigg og en kompressor går på strøm, mens kompressor nummer to går på miljøvennlig biodiesel når den største dimensjonen skal rymmes.
Med dagens strømpriser forventer prosjektleder Wiik høye strømregninger.
-Det blir nok en heftig ekstraregning for oss, innser han.
På dette anlegget er det to elbiler for mannskapstransport mellom anlegget på Årvoll og overnattingbrakkene på Fornebu. I tillegg er det to elgravemaskiner, elektrisk borrerigg og elektrisk blokkerigg. Borreriggen alene vil dra om lag 650 kW i timen. I tillegg kommer snart også en elektrisk hjulgående gravemaskin som Steg har kjøpt inn.

Krever god planlegging

Med et langstrakt anleggsområde krever det god planlegging når det skal benyttes elektriske maskiner.
-Vi må planlegge hverdagen noe annerledes enn vi er vant til i et tradisjonelt NoDig-prosjekt. Her er det søknadsprosesser for å få nok strøm til anlegget. Etter tre-fire ukers ventetid ble det satt opp en midlertidig transformatorstasjon, som vi var helt avhengig av. Det er opprigg av ladepunkter, og begrenset kapasitet når det gjelder batteritid på maskinene. Nå må vi passe på å lade i pausene og vi må sørge for at våre underleverandører også oppfyller Oslo VAV sine krav til utslippsfritt anlegg.
Alle som leverer varer og tjenester til oss skal ha det biobaserte drivstoffet HVO100 på tanken dersom de ikke kjører elektrisk, forteller Wiik videre.

-Oslo VAV går foran i det grønne skiftet, og vi i Steg er også bevisst på at vi vil være med på dette skiftet. Vi vet at Oslo kommune mener alvor når det gjelder å redusere klimagassutslippene i anleggsprosjektene. Derfor er vi villig til å ta tunge investeringer for å være med i konkurransen om relevante oppdrag, blant annet også for å øke andelen av NoDig-prosjekter, sier daglig leder i Steg Entreprenør, Nils Skretteberg til SSTT.

Stor miljøgevinst

-Så lenge vi benytter gravefrie metoder i dette prosjektet er det svært begrenset bruk av biler for massetransport og dermed kraftig reduksjon av CO2-utslipp. Med utstrakt bruk av elektrisk kraft blir det ytterligere miljøbesparelser. Nå har det aldri vært aktuelt med konvensjonell graving i dette prosjektet, men dersom dette hadde vært et alternativ er det liten tvil om at våre metoder slår svært positivt ut i et klimaregnskap. Det ville dessuten tatt dobbelt så lang tid å gjennomføre prosjektet, slik jeg ser det, sier Glenn Wiik. Sammen med sine mannskaper regner han med å ha fullført prosjektet før sommerferien.

Klare mål i Oslo VAV

Fra 1. januar 2025 skal alle Oslo kommunes bygg- og anleggsplasser være utslippsfrie, og transport av masser skal gjøres utslippsfri eller ved hjelp av biogassteknologi. Inntil 2025 vil kommunen bruke tildelingskriterier for å premiere utslippsfrie løsninger.

– De som ønsker oppdrag fra oss må derfor konkurrere nettopp på gode miljø- og klimaløsninger. De som tar de nødvendige investeringene, får betalt for dette. Når vi setter tildelingskriterier på miljø høyt kan entreprenørene øke prisen uten å tape, fordi de får høy poengscore på miljø. I kontrakter over fem millioner kroner pålegges vi å vekte miljø 30 prosent i tildelingen. Resten fordeles mellom pris og kvalitet/oppdragsforståelse, har miljørådgiver i VAV, Synne Sidenius fortalt i den nettbaserte Rørbloggen for norsk vannbransje.

Miljø vektes 30 prosent

At miljø vektes med 30 prosent betyr ikke at de totale kostnadene i et prosjekt blir 30 prosent høyere. Erfaringen hittil viser en kostnadsøkning på ca. 5 prosent, og dette må man regne med i en overgangsfase for å øke investeringene. Teknologien er i utviklingsfasen og ofte som prototyper. Det er også en del usikkerhet omkring levetid og avskrivning av maskiner, opplyser hun.

Prosjektleder Glenn Wiik har lang fartstid i anleggsbransjen, og mener det er viktig å bli med på det grønne skiftet også når det gjelder utblokking, boring eller andre NoDig-metoder.

Prosjektleder Glenn Wiik har lang fartstid i anleggsbransjen, og mener det er viktig å bli med på det grønne skiftet også når det gjelder utblokking, boring eller andre NoDig-metoder.

Tekst og foto: Odd Borgestrand