Verksamheten är på rätt väg

Publicerad: 3 januari, 2022

Under hösten 2021 genomfördes en medlemsenkät inom SSTT för att fånga in medlemmarnas syn på verksamheten och vad de helst ser att arbetsgrupperna jobbar med. Resultaten visar att det mesta som görs är vad som önskas, något som gläder Borghild T Folkedal.

Som relativt nytillträdd ordförande för SSTT har hon varit en av drivkrafterna bakom att skicka ut en ny medlemsenkät för att se vad medlemmarna står.

-        Vår verksamhet bygger ju på våra medlemmars engagemang och därför ser jag det som extra viktigt att med jämna mellanrum hämta in deras åsikter om vad verksamheten bör fokusera på, förklarar Borghild T Folkedal.

Inte stora skillnader från senast

Den senaste undersökningen gjordes 2017 och det var med viss spänning som de analyserade resultaten från den senaste medlemenkäten som skickades ut i höstas.

-        När vi sammanställt svaren visade det sig att skillnaderna från den förra enkäten inte var speciellt stora och att den verksamhet vi driver från våra respektive arbetsgrupper i Sverige och Norge gör det mesta av det som våra medlemmar vill se, vilket ju känns mycket bra.

Hon fortsätter med att konstatera att det inom NoDig-området finns många olika saker att jobba med om man har tid och möjligheter att kunna göra allt.

-        Men det har vi ju inte, så därför är det viktigt att de prioriteringar vi gör stämmer överens med medlemmarnas önskemål, vi måste ständigt vara lyhörda för det.

Kurser och tematräffar

Det medlemsundersökningen visar är att det främst är två saker som anses viktiga, kurser och tematräffar.

-        De två verksamhetsdelarna har vi fortsatt att utveckla efter förra enkäten och kommer även under nästa år se över vad vi kan göra ytterligare. Resultaten från medlemsundersökningen har presenterats i SSTT’s styrelse och skickas nu ut till respektive arbetsgrupp i Norge och Sverige för nästa steg i bearbetningen.

Eftersom verksamheten inte är identisk i Norge och Sverige så behöver arbetsgrupperna fundera igenom resultaten utifrån vad medlemmarna i respektive land har svarat.

-        Vi vill ju anpassa verksamheten så den följer medlemmarnas önskemål i varje land, samtidigt som vi gärna samarbetar mellan länderna där det är möjligt.

Kombination av digitalt och fysiskt framöver

I enkäten fanns även med frågor om hur verksamheten fungerat under pandemin då det har krävts en betydligt högre grad av digitala möten.

-        Där ser vi vissa skillnader mellan länderna, men i stort har det fungerat mycket bra med digitala möten.

Då ingen vet vad som blir tillåtet och inte under nästa år kommer verksamheten även fortsättningsvis att ha stora delar av det digitala arbetssättet.

-        Men där det är möjligt kommer vi återgå till fysiska möten då det är viktigt för att få till bra diskussioner och även för att kunna göra anläggningsbesök osv. Dock har vi ju också sett att det digitala mötesformatet har en del fördelar som vi även ska ta med oss i en förhoppningsvis pandemifri framtid.

Exempelvis att man genom att slippa att resa till en tematräff eller ett seminarium sparar både tid och pengar vilket i sin tur innebär att fler kan delta.

-        Framöver tror jag därför vi kommer se en kombination av digitala och fysiska möten för att kunna dra nytta av respektives fördelar, förklarar Borghild T Folkedal.

Verksamheten under 2022

Som nämndes tidigare kommer arbetet att fortgå på liknande sätt under 2022 som under 2021 med kurser, tematräffar och annat.

-        Utöver det kommer arbetsgruppene att presentera nya projekteringsanvisningar för flera schaktfria tekniker på begge språk.

Under 2021 har SSTT tagit fram en 3-timmars digital minikurs i NoDig, som även kan ges på plats när pandemin tillåter det, som de har presenterat på flera högskolor/universitet och som har varit väldigt uppskattad av studenterna.

-        Samma upplägg planeras nu mot kommuner som ännu inte är medlemmar där syftet är att få dem som medlemmar, men även om de inte blir det så har de fått upp ögonen för NoDig-tekniker, så det blir en win-win för oss i vilket fall.

Avslutningsvis vill Borghild T Folkedal vända sig till samtliga medlemmar med en önskan om ett positivt och produktivt 2022 med många medlemsaktiviteter.

-        Tillsammans är vi starka och kan göra mycket för att se till att NoDig-teknikerna blir ännu mer kända och används i fler sammanhang. Jag vill också passa på att önska alla en mycket god fortsättning på det nya året.

 

 

Ylva Sjönell