Hallingtreff-jubileet blir 13. - 15. juni 2022

Publicerad: 22 december, 2021

Bildet: I midten av juni er det helt andre omgivelser som møter Hallingtreff-deltakerne sammenlignet med januar-treffene. Jubileumstreffet innledes med besøk i de moderne produksjonslokalene til Hallingplast her på Kleivi Industripark i Ål. Foto: Odd Borgestrand

Bildet: I midten av juni er det helt andre omgivelser som møter Hallingtreff-deltakerne sammenlignet med januar-treffene. Jubileumstreffet innledes med besøk i de moderne produksjonslokalene til Hallingplast her på Kleivi Industripark i Ål. Foto: Odd Borgestrand

Da er det bestemt at 13. – 15. juni blir de nye datoene for 25 årsjubileet til Hallingtreff. Dermed kan de nærmere 300 som allerede har meldt seg på til treffet oppleve Ål og Geilo i vårdrakt som et spennende alternativ til vinterlig prakt.

– I utgangspunktet blir programmet uendret i forhold til hva som var planlagt for treffet 10. – 12. januar, men det kan selvsagt bli noen justeringer dersom datoene ikke passer for alle foreleserne, sier møtelederne Borghild T. Folkedal og Martina B. Svedahl. De er allerede i gang med å kontakte foreleserne for å få bekreftelse på at de kan delta.

Deltakere og utstillere fortsatt registrert
– Alle som har meldt seg på Halingtreff vil fortsatt stå registrert, og vil dermed beholde plassen til jubileumstreffet. Det gjelder både deltakere og utstillere. Skulle de nye datoene være et hinder for deltakelse må man melde seg av arrangementet, sier teknisk koordinator for arrangementet, Lars Riise. Spørsmål om arrangementet kan rettes til hallingtreff@hallingplast.no.

Et trygt arrangement
Arrangørene Hallingplast, Rørinspeksjon Norge og Scandinavian Society for Trenchless Technology, SSTT, tror det kan bli nærmere 350 deltakere under treffet i juni.

-Nå håper vi virkelig at korona-situasjonen kommer under kontroll i løpet av våren. Vi er svært opptatt av at alle deltakere skal føle seg trygge når de kommer til jubileumstreffet. Med tanke på det tradisjonelle fabrikkbesøket er vi selvsagt også opptatt av å holde all smitte ute av våre produksjonslokaler, sier daglig leder i Hallingplast AS, Sverre Tragethon.

Gleder seg
-Hallingtreff er et særegent arrangement i norsk og nordisk vannbransje, og den særegenheten vil vi ta vare på videre, sier Borghild T. Folkedal og Martina B. Svedahl, som i tillegg til å være møteledere også representerer henholdsvis SSTT og Rørinspeksjon Norge på arrangørsiden.

-Vi har i to år gledet oss til endelig å få treffe alle de hyggelige menneskene i bransjen vår. Beslutningen om å utsette treffet var kjedelig, men dessverre helt nødvendig. Vi er veldig glad for at Hallingplast velger å utsette treffet til våren fremfor å avlyse treffet. Etter lang tids pandemi og delvis sosial nedstengning trenger bransjen vår et sosialt og faglig møtepunkt, og på Hallingtreff får vi i høyeste grad dette! Nå ser vi framover til flotte vår-dager i Hallingdal, sier de to.

Odd Borgestrand