Schaktfri teknik störst innovation inom VA

Publicerad: 16 december, 2021

Dan Löfgren, Johanna Alskog och Pär Dalhielm diskuterade vad som präglat 2021 i sista Svenskt Vatten TV för året där också schaktfri teknik fick flest röster i vad som varit branschen största innovation i modern tid.

Dan Löfgren, Johanna Alskog och Pär Dalhielm diskuterade vad som präglat 2021 i sista Svenskt Vatten TV för året där också schaktfri teknik fick flest röster i vad som varit branschen största innovation i modern tid.

Schaktfri teknik var den innovation inom VA som fick flest röster i Svenskt Vattens omröstning om vad som haft störst betydelse för branschen i modern tid. Det avslöjades när Svenskt vatten sände ut årets sista ”Svenskt vatten TV” 16 december.

Förutom att avslöja vinnaren i omröstningen så samtalade Johanna Alskog, redaktör för Altinget miljö och energi, och Svenskt Vattens VD Pär Dalhielm, om frågor som har präglat 2021 under ledning av Dan Löfgren. Både Johanna och Pär såg tillbaka på ett mycket händelserikt år då miljö och klimatfrågor verkligen stått i fokus.

Johanna Alskog nämnde som exempel på stora miljöhändelser Cementas brytningstillstånd på Gotland, skogspolitiken och konflikten mellan miljöpartiet och centern, samt den nya gröna industrialiseringen av norra Sverige.

Pär Dalhielm tog upp som sina exempel de rättsprocesser som pågått och pågår, åtgärdsprogrammet och VA-branschens ställningstagande 2030 om hur man vill bidra till klimatfrågorna.

Numera säger sig alla ha klimatargumenten på sin sida, menade Johanna, men dessa kan innehålla vitt skilda ståndpunkter. Som i exemplet skogspolitiken där centern slår ett slag för skogsägarnas rätt att själva bestämma över sitt område, i konflikt med miljöpartiets ståndpunkt om att slå vakt om den biologiska mångfalden.

Båda var överens om att när nu socialdemokraterna själva bildar regering så kommer det att få genomslag i frågor där partiet tidigare hade att regera tillsammans med miljöpartiet. Som exempel nämndes frågor som slutförvaring av kärnkraftsavfall och gruvdrift.

Andra ämnen som hastigt togs upp och ventilerades var översvämningar, PFAS-processer, och frågan om vem som ska betala i slutänden.

Nästa Svenskt vatten TV sänds den 27 januari.

 

Jan Bjerkesjö