Inviterer til digitalt kurs i bestilling av rørinspeksjon

Publicerad: 1 februari, 2022

Målgruppe for  bestillerkurset er bestillere og mottakere av rørinspeksjon, som ønsker å øke sin kompetanse rundt dette temaet.  Illustrasjonsfoto

Målgruppe for bestillerkurset er bestillere og mottakere av rørinspeksjon, som ønsker å øke sin kompetanse rundt dette temaet. Illustrasjonsfoto

Rørinspeksjon-Norge minner om digitalt kurs onsdag 16.mars der temaet er bestilling av rørinspeksjon. Kurset tar blant annet for seg bakgrunn for rørinspeksjon, en kort innføring i inspeksjonsrutiner, hvordan man planlegger og bestiller en rørinspeksjon og hvordan man kan bruke resultatene og presentere dem i kartverk.

Det gis også eksempel på beskrivelse for rammeavtale av rørinspeksjon. Påmeldte vil få tilsendt en lenke i god tid før kursstart og foredragene vil kunne lastes ned i forkant av kurset. Frist for påmelding er satt til 7.mars.

Fullverdig digital versjon
Målgruppe for kurset er bestillere og mottakere av rørinspeksjon, som ønsker å øke sin kompetanse rundt dette temaet.  Deltakerne får tilsendt kursbevis etter gjennomført kurs.
Kursleder er Reidar Kveine fra Bærum kommune. Han er som kjent også leder av Rørinspeksjon Norge, og brenner for økt kompetanse blant bestillere og mottakere av rørinspeksjon.
Kveine blir også en av foreleserne i dagskurset. Øvrige forelesere er Hans Jørgen Haugen fra Asplan Viak, Ola Valved, Asker kommune, Mengning Xu, Bærum kommune og en representant fra Volue. Hvem dette blir avklares noe senere.

Sentrale emner
Etter at Kveine har tatt en gjennomgang av hvorfor man bør foreta rørinspeksjon og hva resultatene kan brukes til, vil rådgiver Hans Jørgen Haugen fra Asplan Viak i Drammen ta for seg hovedpunktene i rapporteringsmanualen for rørinspeksjon.
Neste post på programmet er muligheter og løsninger med Gemini VA og Portal, – med fokus på rørinspeksjon. Her vil en representant fra Volue være foreleser.
Ola Valved i Asker kommune bidrar med sine erfaringer om hvordan resultatene av rørinspeksjon benyttes i praksis, og hvordan de legges inn i kartverket.
Hans Jørgen Haugen vil gå gjennom sentrale Norsk Vann-rapporter før Mengning Xu fra Bærum kommune vil vise til eksempler for beskrivelse ved inngåelse av rammeavtale for rørinspeksjon.

Stort utbytte
-Vi tror bestillere og mottakere av rørinspeksjon vil få stort utbytte av disse timene sammen med oss, sier Reidar Kveine, som håper på god oppslutning om kursdagen. Kursavgiften for RIN‐medlemmer er 5000 kr per deltaker. Dersom du ikke er medlem i RIN er avgiften på 6.000,- kroner pr deltaker.
Påmeldingen er bindende og ved manglende deltakelse faktureres full deltakeravgift. Maks antall deltakere per kurs er satt til 20 personer. Vi oppfordrer derfor til rask påmelding.  Dersom interessen viser seg å være stor vil RIN vurdere å sette opp ytterligere ett kurs vinter/vår 2022.
Rørinspeksjon Norge forbeholder seg retten til å avlyse kurset ved for få påmeldte deltakere.
Gjennomføring/deltakelse bekreftes pr. epost sammen med link til kurs etter at påmeldingsfristen er gått ut.

Her er program og skjema for påmelding: Program bestillerkurs_mars 2022

Odd Borgestrand Foto: Aktiv rørinspeksjon