Strateg för ledningsnät och tillgångsförvaltning

Publicerad: 15 december, 2021

Erik Karlsson ny medarbetare på Svenskt Vatten.

Erik Karlsson ny medarbetare på Svenskt Vatten.

Erik Karlsson blir Strateg för ledningsnät och tillgångsförvaltning. I denna roll kommer Erik att vara en central aktör i Svenskt Vattens kontakter med medlemmar, myndigheter och nationella aktörer som arbetar med miljöfrågor och samhällsplanering.

Det innebär nära relationer med både offentliga och privata institutioner. Han kommer även att agera som expert i statliga utredningar och på andra sätt delta i utformningen av vägledningar och riktlinjer framtagna av myndigheter inom miljö, tillsyn och vattenfrågor.

Erik arbetar sedan 12 år på Stockholm Vatten och Avfall. Under denna tid har han haft en rad olika roller, från projektledare för såväl mindre ledningsarbeten som stora stadsdelar till chefstjänster inom utredning och utveckling av ledningsnät och strategisk planering. Innan Stockholm Vatten och Avfall har Erik också hunnit med att vara konsult på Tyréns och utredningsingenjör på Trelleborgs kommun. På Stockholm Vatten och Avfall har Erik synts då han representerat bolaget i en rad externa forum vilket också innebär att han redan är väl känd för många i VA-branschen.

Erik har också hunnit med att vara ordförande i det Vinnova-finansierade dagvattenfokuserade kompetenscentrumet Drizzle och varit ordförande för Stockholms stads förvaltningsövergripande styrgrupp för god vattenstatus genom vilket Stockholm har tagit fram lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster. Han har även representerat Stockholm Vatten och Avfall i styrelsen för KTH:s Vattencentrum.

Under de senaste 8 åren har Erik varit engagerad i kommitté-arbete hos Svenskt Vatten, först i Rörnät och Klimat (RÖK) och det senaste året i Svenskt Vatten Utveckling (SVU).

- Jag har därför en stark relation med Svenskt Vatten och att byta arbetsplats känns därför som ett naturligt steg. Jag ser fram emot att se nya perspektiv!

Ursprungligen kommer han från Jönköping men pluggade på LTH i Lund där han läste väg och vattenbyggnad. Sedan 2006 bor Erik i Stockholm. Han är gift och har två pojkar vilket vintertid innebär att det tillbringas en hel del tid i olika hockeyhallar. Får han tid över spelar han gärna golf och tittar även på en hel del fotboll. Om barnvakt finns att tillgå går han och hans fru gärna och ser en konstutställning, på konsert eller äter en fin middag.

Erik tillträder tjänsten den 14 mars 2022.

Läs mer

Svenskt Vatten