David möter Goliat vid Skra Bro

Publicerad: 3 december, 2021

Foto Styrud

STYRD BORRNING/AUGERBORRNING: Det som började som några borrningar under Björlandavägen blev, efter utvärdering av geoteknik och metoder, i stället sammanlagt drygt 5000 meter schaktfritt ledningsbygge.

Kretslopp och Vatten i Göteborg ser till att drygt en halv miljon göteborgare har rent, friskt dricksvatten  i kranen, dygnet runt, året runt och att det använda vattnet leds bort och renas på ett miljöriktigt sätt. För att kunna leverera ett gott och hälsosamt vatten i kranen och bli av med avloppsvattnet på ett miljöriktigt sätt arbetar man kontinuerligt med att underhålla och bygga ut vatten- och avloppsledningsnätet.

 

Överföringsledningar för vatten och spillvatten

Ett av alla utbyggnadsprojekt som pågår just nu är i Björlanda på Hisingen, där Styrud fått förtroendet från entreprenören Mark & Energibyggarna att ombesörja de schaktfria delarna. Nya överföringsledningar för vatten och spillvatten och 3 nya pumpstationer anläggs parallellt med Björlandavägen och Osbäcken mellan Östergärde industriområde och Skra Bro. Projektet startade i augusti 2021 och ska i sin helhet vara klart i oktober 2023.

 

Metoder

Inledningsvis var planen att styrd borrning skulle utföras för tre skyddsrör i dimension 560-710 mm under Björlandavägen. Efter utvärdering av geotekniska förutsättningar och möjligheter med schaktfritt ledningsbygge, beslöts om styrd borrning även för sträckan under åkrarna parallellt med vägen på en sträcka av 1700 meter x 3 för de tre ledningarna – sammanlagt 5100 meter.

Under två korsande vägar kommer ledningarna på plats med hjälp av augerborrning. Under Hisingsleden vid Östergärde industriområde anläggs 2 st. 508 mm och 1 st. 610 mm rör och sträckan är 38 meter. Här användes även en liten rigg, en JT5 för styrd borrning, då man sonderingsborrade för att fastställa markförhållandena och kontrollera hur djupt vägkroppen går för att hitta ett framkomligt läge för augern.

Längre västerut, under Kongahällavägen vid Skra Bro pendelparkering, läggs 3 st. 508 mm rör och här är sträckan 25 meter.

Till skillnad från styrd borrning som sker direkt från marknivå, placeras augern i en startgrop och positioneras för en korrekt borrlinje. För samtliga schaktfria metoder gäller dock att ledningsbygget kan pågå utan större påverkan på verksamheter i närzonen och man slipper trafikavstängningar på, som i det här fallet, hårt trafikerade vägar för pendlare som ska till och från Göteborg.

 

David och Goliat

Egentligen var uppdraget i Björlanda tänkt för Styruds PD45 borrigg, men då den var upptagen på annat håll när det var dags för start inleddes borrningen i stället med den största riggen i Styruds arsenal – en PD100. Detta fick den lite lustiga effekten, att vid ett och samma tillfälle fanns Styruds största och Styruds minsta rigg på samma plats, rygg mot rygg med borrlinje åt var sitt håll.

 

Fakta om projektet

Plats:

Björlanda, Göteborg

Beställare:

Mark & Energibyggarna AB

Applikation:

Vatten & avlopp

Metoder:

Styrd borrning , Augerborrning

 

Läs mer

Styrud