Robert Hansson ny vd för Vakin från årsskiftet

Publicerad: 2 december, 2021

Robert Hansson, blivande vd för Vakin. Foto Vakin.

Robert Hansson, blivande vd för Vakin. Foto Vakin.

1 januari 2022 axlar Robert Hansson vd-rollen på Vakin efter nuvarande vd Tomas Blomqvist som då går i pension. Robert Hansson har en mångårig och bred erfarenhet inom vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Rekryteringen, som lockade kvalificerade sökanden från hela Sverige, skedde slutligen internt. Robert Hansson kommer närmast från positionen som VA-chef i Umeå och har även under flera år arbetat som produktionschef för Vakins vatten- och avloppstjänster. Dessförinnan var han bland annat avdelningschef på Ragnsells och Boliden.

- Valet av Robert Hansson grundar sig i hans digra meritlista och goda kunskaper om Vakin som kommunalt bolag, säger Per-Erik Johansson (S), styrelseordförande i Vakin. Vi känner oss trygga med att han är rätt person vid rodret för att möta Vakins framtida utmaningar kopplade till bland annat vattenförsörjningen i våra ägarkommuner, skärpta lagkrav kring återvinning och återbruk, samt kompetensförsörjningen inom VA.

Avgående vd Tomas Blomqvist har lett Vakin i nästan 15 år. Under hans tid har Vakin gått från att vara en avskild kommunal verksamhet till att bli en regional, nationell och internationell resurs, med tonvikt på kunskapsspridning om långsiktiga lösningar för vatten, avfall, avlopp och återvinning. Bland annat har FN uppmärksammat Vakins arbete med avfallshantering och flera olika internationella samarbeten har genomförts.

Robert Hansson ser nu fram emot att leda Vakins verksamhet till nästa nivå:

- Förutom att fortsätta vara en aktiv resurs både inom och utanför våra ägarkommuner, ligger mitt fokus bland annat på att säkra den framtida vattenförsörjningen i Umeåregionen samt på att utveckla avfallsverksamheten till följd av det förändrade ansvaret för insamling av tidningar och förpackningsmaterial. Vi utvecklar också våra processer och vårt digitala tjänsteutbud för att öka den interna effektiviteten och kunna möta kundernas krav.

 

Läs mer

Vakin nyheter