Arbetet med projekteringsanvisningar fortsätter

Publicerad: 18 november, 2021

Efter att framtagningen av projektanvisningar för styrd borrning avslutats med positivt resultat har nu turen kommit till Infodring med kontinuerliga rör. Målet är att arbetet ska pågå under 2022 och nu söker projektgruppen ytterligare deltagare.

Projekteringsanvisningar om schaktfria metoder tas fram exklusivt för SSTT’s medlemmar och är en vidareutveckling av den mer allmänt hållna Metodöversikten (se NoDig Metodöversikt under fliken Schaktfria metoder på SSTT:s hemsida). Anvisningarna vänder sig i första hand till projektörer och ledningsägare samt beställare, syftet är att anvisningarna ska utgöra en utförlig beskrivning av metodens utförande samt en djupare beskrivning av projekteringskrav. 

-        Det känns väldigt bra att vi nu kommer i gång med anvisningar för nästa område, Infodring med kontinuerliga rör. En projektgrupp inom SSTT har utsetts men vi skulle behöva ytterligare deltagare till gruppen. Dessutom kommer vi behöva två externa konsultföretag för granskning av den remissversion vi kommer fram till under hösten 2022. Alla som deltar i arbetet får ersättning för nedlagt arbete i form av en fast ersättning, säger Fredrik Johansson, Kretslopp och vatten i Göteborg vatten, och projektledare för arbetsgruppen.

Vill öka både kunskap och användning

De av SSTT tidigare framtagna projekteringsanvisningarna för Styrd borrning finns nu publicerade på SSTT hemsida för dess medlemmar, och de marknadsfördes också på Svenskt vattens rörnätskonferens 2021.

-        För SSTT medlemmar finns det ett behov att ta fram projekteringsanvisningar för att få bättre projekteringar, dessutom vill vi med anvisningarna också intressera och inspirera till ett ökat användande av schaktfria metoder.

När projektgruppen nu sätter i gång med framtagningen av nya projekteringsanvisningar tar de med sig de erfarenheter som man fick under arbetet med anvisningarna för styrd borrning.

-        Det handlar om allt ifrån hur arbetsgruppen jobbade till nyttan av att ta in sakkunniga utifrån då tveksamheter uppstod. Dessa erfarenheter kommer vi nu använda och de kommer förhoppningsvis göra att arbetet går framåt lite snabbare än sist.

Hoppas på fler till arbetsgruppen

När väl projektanvisningar för Infordring av kontinuerliga rör är klara är tanken att de ska gå vidare med nästa område.

-        Det som diskuterats är att rörtryckning kan bli fokus för nästa anvisningar. Men nu är fokus på Infodringar med kontinuerliga rör och jag hoppas få anmälningar till deltagande i arbetsgruppen och som remisskonsulter, det är bara att kontakta mig om man är intresserad eller med SSTT kansli, avslutar Fredrik Johansson.