Svenskt Vatten är nu installerad i Bryssel

Publicerad: 10 november, 2021

På Svenskt Vattens hemsida berättar Anders Finnson om sin första hela arbetsvecka som Svenskt Vattens representant i Bryssel. Planerad start var egentligen september 2020, men på grund av pandemin så behövdes öppningen av kontoret skjutas fram till 1 november 2021.

På hemsidan skriver Anders Finnson: ”Grunden till att Svenskt Vatten nu öppnat sitt kontor i Bryssel är det stora genomslag som miljö- och hållbarhetsfrågor fick i EU-parlamentsvalet i maj 2019. Den ordförande för EU-kommissionen som det nya EU-parlamentet därefter valde, Ursula von der Leyen, och den EU-kommission som parlamentet godkände, presenterade redan några månader senare sin Green Deal. Det är via denna Green Deal och under denna mandatperiod i EU, maj 2019-maj 2024, som ett antal helt centrala frågor för den svenska VA-branschen nu kommer att avgöras – och styra branschen i EU och därmed Sverige för decennier framöver.

Det har aldrig varit så många för VA-branschen centrala regelverk uppe för ny- och ombyggnad under en och samma mandatperiod 2019-2024. Principerna för dricksvattendirektivet blev färdigförhandlat precis innan den nya EU-kommissionen tillträdde men frågor som nu är aktuella är exempelvis utfasning av alla PFAS, ny eller reviderad lagstiftning för avloppsvattendirektivet, slamdirektivet, energidirektiven, läkemedelsdirektiv, taxonomin, direktivet som reglerera god kemisk status, jordbrukspolitiken  - och ett 20-tal andra direktiv   - men även en rad strategier som blir styrande för EU:s regelutveckling framöver. Vi är flera länder som har en person på plats här för att bevaka, koordinera och påverka VA-frågorna.”

 

Läs mer

Anders Finnson/Svenskt Vatten