Hjälp till att sätta schaktfritt på kartan

Publicerad: 8 november, 2021

Svenskt Vatten vill genom en omröstning och ett fint pris ta reda på vilken som uppfattas som den viktigaste innovationen för kommunalt VA genom tiderna. Den svenska arbetsgruppen hoppas att så många som möjligt av SSTT’s medlemmar tar chansen och röstar på schaktfri teknik.

Idén till att använda innovationsenkäten till att sätta schaktfri teknik på kartan kommer från ett antal medlemmar och den svenska arbetsgruppen tycker det är en väldigt bra idé. En i arbetsgruppen som lyssnat på medlemmarna är Stefan Indahl, VD på AARSLEFF Rörteknik AB, som redan varit inne och röstat på Svenskt Vattens webbplats.

-        Jag har skrivit in ”De schaktfria teknikerna” som innovationen och som förklaring beskrivit de stora fördelarna den innovationen ger med exempelvis energi- och resursbesparande (minskning av tillskottsvatten och befintligt läge), störningsbesparande (minsta samhällspåverkan) och CO2-besparande (tack vare möjligheten med schaktfri teknik).

En chans att sprida kunskapen

Han ser det som en viktig uppgift för alla som arbetar med schaktfria tekniker att passa på och lyfta fram alla fördelar de har så att kunskaperna sprids i större kretsar.

-        En omröstning som den Svenskt Vatten har nu ger ju oss ett ypperligt tillfälle att föra fram våra tekniker som den fantastiska innovation det är. I en sådan omröstning kan vi få fram argument som ibland hamnar i skymundan, som hur viktig schaktfri teknik är för att minska de stora samhällsstörningar som konventionell schaktning för med sig.

Hållbara investeringar

Tomas Helenius, projektledare på Värmdö kommun samt ordförande för den svenska arbetsgruppen och vice ordförande i styrelsen för SSTT, lyfter även vikten av de schaktfria teknikerna för att möta de allt tuffare klimatkraven.

-        Vi behöver visa att våra tekniker är viktiga och hållbara investeringar för framtiden, att de förutom att spara både mycket tid och pengar även skapar möjligheter för framväxten av det hållbara samhället.

Han hoppas därför att så många medlemmar som möjligt tar chansen och går in på Svenskt Vattens webbplats och röstar fram de schaktfria teknikerna som den viktigaste innovationen för kommunalt VA genom tiderna.

-        Jag har redan gjort det och det vore väldigt bra om vi blir många som gör detsamma, avslutar han.

 

Läs mer

 

Ylva Sjönell