Klimatmål ökar kunskapskraven – skäl att gå kursen Schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande

Publicerad: 3 november, 2021

Fredrik Johansson och Mikael Hölttä är ledare på Svenskt vattens kurs i schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande. Både är medlemmar av svenska arbetsgruppen inom SSTT.

Fredrik Johansson och Mikael Hölttä är ledare på Svenskt vattens kurs i schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande. Både är medlemmar av svenska arbetsgruppen inom SSTT.

Schaktfria metoder kombinerar betydande ekonomiska besparingar med stora miljövinster jämfört med konventionell schaktning. Online-kursen Schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande går igenom för- och nackdelar med tekniken och vilka faktorer som bidrar till lyckade projekt.

I år kommer utbildningsmomenten knytas ännu mer till tekniska frågeställningar, som vilka undersökningar som bör göras vid en förstudie och/eller projektering.

-   Kursen ger en mycket bra översikt av de metoder som finns tillgängliga och vilka fördelar de har, inte minst för miljön. Det är mycket kostnadseffektiva metoder som på ett bra sätt möter de allt tuffare miljökraven som ställs, förklarar Fredrik Johansson, Kretslopp och vatten Göteborgs stad och medlem av SSTT:s svenska arbetsgrupp, som är en av lärarna på kursen.

Stör inte övrigt ledningsnät
En annan av lärarna är Mikael Hölttä, projektingenjör VASYD och även han medlem av svenska arbetsgruppen inom SSTT, lyfter fram fördelar med schaktfria metoder även för den omgivande miljön.

-   Vid renovering av exempelvis avloppsledningar i marken så stör man inte andra nedgrävda ledningar, vilket är en stor fördel då det är ett myller av ledningar under våra gator och vägar. Dessutom sparar man stora pengar vid själva renoveringen jämfört med konventionella schaktningsmetoder.

För även om de flexibla foderna (strumpor) kostar en del pengar blir det betydligt billigare än de betydligt mer omfattande arbetena som krävs med schaktmetoder, med specialdesignade element för den kulvert som läggs, transporter och tippavgifter för schaktmassor, kostnader för gräv- och packningsmaskiner, diesel, asfalt, återställningskostnader etc.

-   Av den sammanfattningen förstår man att det börjar ticka stora pengar och kolhögen som skall upp i atmosfären blir bara större och större.

Entreprenörsperspektivet finns med
Nytt för i år i kursen är även att en ny lärare kommer anlitas, Jan Hammo byggledare på Göteborgs stad, som kommer tillföra entreprenörsperspektivet till kursen. Han har jobbat själv under större delen av sitt yrkesverksamma liv på utförarsidan.

-   Det perspektivet har vi tidigare delvis saknat, därför känns det mycket bra att Janne Hammo kommer med på kursen den här gången. Han har bland annat i ett projekt visat hur de med schaktfri teknik kunde förenkla ledningsnätet betydligt och få bort en pumpstation, förklarar Fredrik Johansson.

Kursen en hjälp att komma i gång
Men trots de stora fördelarna med schaktfri teknik, som bevisats under många år, är det fortfarande många som fortsätter med den konventionella tekniken även då schaktfritt vore möjligt och skulle ge dem stora besparingar.

-   Jag tror att det till viss del handlar om en rädsla för ny teknik som man inte jobbat med tidigare, att det är enklare att fortsätta i gamla spår. Men tekniken är inte alls speciellt komplicerad, det gäller bara att våga sig utanför sina vanliga ramar. Med den här kursen vill vi hjälpa fler att komma i gång med schaktfria metoder och på det viset kunna spara mycket både ekonomiskt och miljömässigt, avslutar Mikael Hölttä.

 

 

Mer information om kursen

Ylva Sjönell