Digitala kurser aktuellt inom både RIN och STVF

Publicerad: 20 oktober, 2021

Peer-Christian Nordby informerade om aktuella frågor inom RIN.

Peer-Christian Nordby informerade om aktuella frågor inom RIN.

SSTT ÅRSKONFERANSE 2021: Vad som är aktuella frågor inom RIN och STVF var något som Peer-Christian Nordby och Christer Silver Holmberg informerade om. Och man kan konstatera att just digitalsering är något som är aktuellt på båda sidor landsgränsen. 

RIN och STVF är något skiljda åt när det gäller uppbyggnad och vilka grupper som inryms inom respektive organisation. RIN är fristående medan STVF är en undergrupp inom SSTT exempelvis. I Norge inryms dessutom tredjepartskontroll som en ny grupp och som inte har en motsvarighet i Sverige.

Kursutbudet är centralt i båda länderna och här arbetar man med digitala kurser, som en naturlig följd av den pandemi som nästan lamslagit all utbildningsverksamhet.

I Norge ligger också fokus på nya Vannsenter i Ås eftersom man idag är hänvisad till Sverige för praktiska utbildningar inom läckagesökning.

- Tredjepartskontroll är något som växer och kommer bli allt mer aktuellt, menade Peer-Christian.

RIN planerar också för att kunna hålla sin fagtreff i Lillehammer 24-26 augusti 2022, men kommer att genomföra sitt digitala årsmöte tidigare på året.

Inom STVF har arbetet med uppdateringen av P122 från gamla P93 varit i fokus. 

- Vi är i fas att släppa den när som helst, menade Christer.

Ett annat arbete som inleds handlar om en uppdateringen av T25 som är en manual för fastighetsinspektion, bland annat genom samarbete med RIN, och den förväntas ligga klar under nästa år.

Nytt är också att proven blir digitala och där den som genomgår en kurs, med prov, direkt ska få svar på om man klarat kursen. En arbetsgrupp ligger också i startgroparna för att digitalisera hela rörinspektionsutbildningen, vilket ska göra den mer tillgänglig för deltagarna.

Christer Silver Holmberg informerade om aktuella frågor inom STVF-.

Christer Silver Holmberg informerade om aktuella frågor inom STVF-.

Jan Bjerkesjö