Vil hjelpe små kommuner med NoDig-prosjekter

Publicerad: 20 oktober, 2021

Doktorgradsstipendiat i NoDig-metoder, Bjørn Solnes Skaar,  på plass i studio under NoDig-konferansen 2021.(skjermdump)

Doktorgradsstipendiat i NoDig-metoder, Bjørn Solnes Skaar, på plass i studio under NoDig-konferansen 2021.(skjermdump)

SSTT ÅRSKONFERANSE 2021: Stipendiat ved NMBU på Ås, Bjørn Solnes Skaar, er i avslutningsfasen på sitt doktorgradsarbeid om «Utvikling av beslutningsmodell for NoDig-metoder». Flere artikler vil bli publisert på nyåret, og han håper å være i mål med sine konklusjoner i mai 2022. 

Solnes Skaar ønsker å hjelpe de mindre kommunene med tanke på en god anleggsgjennomføring i form av en enkel veileder både for anleggseier og entreprenører.
Det fortalte han under SSTT sin digitale årskonferanse. Vi røper neppe noen hemmeligheter når vi slår fast at en av hans konklusjoner vil bli at bruk av NoDig vil gi reduksjon av utslipp og kostnader i tillegg til en stor miljøgevinst. De store gevinstene oppnår man ved best mulig anleggsgjennomføring, og her kommer NoDig-metodene godt ut. Sammenlignet med konvensjonell graving viser internasjonale studier at kostnadene kuttes i snitt mellom 30 til 40 prosent, mens klimagassutslippene i de fleste tilfeller halveres.  Solnes Skaar tror disse tallene kan overføres til norske forhold, med noen forbehold.

Fornyingstakten
er lavere enn anbefalt, og det er viktig at dette økes både på vann og avløp. NoDig er et av svarene for raskere gjennomføring av ledningsfornyelsen, mente Solnes Skaar.
Han ga et eksempel, der en 320 meter lang vannledning og en eggeformet AF-ledning fra 1930 ble fornyet med strømperenovering i et trafikkert område. Her ble det foretatt beregninger som viste en reduksjon i utslipp på 28 prosent, mens kostnadene på anlegget ble redusert med 35 prosent på gjennomføringen. 

-Det er viktig at man også ved tradisjonelle grøftejobber legger til rette for framtidig grøftefri rehabilitering, slik at man på lang sikt får hundre prosent NoDig, sa han.

Av landets 356 kommuner
er det fortsatt et fåtall som har tatt i bruk de ulike NoDig-metodene. Det er de store kommunene som er best på NoDig, mens små kommuner sliter med ressurser til å ta steget over til grøftefrie prosjekter.  Porsgrunn kommune nærmer seg nå en NoDig andel på hele 70 prosent, og er derfor helt i Norgestoppen.

Solnes Skaar ønsker å hjelpe de mindre kommunene med tanke på en god anleggsgjennomføring i form av en enkel veileder både for anleggseier og entreprenører.

 

 

Odd Borgestrand