Økt NoDig-andel samfunnsøkonomisk viktig

Publicerad: 20 oktober, 2021

Skjermdump fra Christen Ræstad sitt foredrag med konklusjoner.

Skjermdump fra Christen Ræstad sitt foredrag med konklusjoner.

SSTT ÅRSKONFERANSE 2021: -Tid er samfunnsøkonomisk viktig. Organisering av anleggsarbeidet kan og bør forbedres. NoDig bør derfor benyttes i langt større grad.

Det sa rådgiver Christen Ræstad under den digitale årskonferansen til SSTT, på direkten fra Spania.
Graveskadene kan og bør reduseres. Avbrudd i tjenestene kan bli enormt kostbart for samfunnet.
Mulighetsstudien for vann og avløp i Norge kommer ved årsskiftet. Her kommer det blant annet fram at antall graveskader skal reduseres fra 10.000 til 1000, mens NoDig andelen skal utgjøre 75 prosent av ledningsfornyelse.

Tid kan spares
ved å benytte georadar i større grad og det blir kortere anleggstid med NoDig-metoder.
-Min store forventning er å benytte georadar slik at vi ser ledningsnettet under bakken før vi starter prosjektene. Foreløpig er det arkeologene som har tatt i bruk denne radaren, men den bør også være godt egnet for vann- og avløpssektoren, mente Ræstad.

Venting, avbrudd i tjenester og kø
i trafikken er sløsing med tid, og det koster samfunnet store summer. Verdien av tid er i stor grad knyttet til samferdsel. Tjenestereiser er priset med 449 kroner i 2016-tall. Dersom 10.000 mennesker står i kø blir det høye summer.
Utbedring av Bogstadveien i Oslo tok tre år, og det ble tap i omsetning på 1 milliard kroner og nedgangen i omsetningen var på 30-40 prosent.

Det er meningsløst
at vi skal ha 6000 graveskader hvert år i Norge. Hver skade er sløsing med tid, understreket rådgiver Christen Ræstad.  Det er viktig å koble økonomi til framdrift av anlegg.

 

Odd Borgestrand