Kloke hender på Hallingtreff i januar 2017

Publicerad: 19 september, 2016

«Kloakk-kunstner» Helge Hiram Jensen skal ta for seg begrepet «kloke hender» under 20 års jubileet for Hallingtreff. (Foto: Gard Gitlestad) 

«Kloke hender» er temaet for Hallingtreff 11.-13.januar 2017. Mannen som skal formidle innholdet i tematikken heter Helge Hiram Jensen. Han kaller seg blant annet for kloakk-kunstner. Det ligger spenning i lufta, og kanskje også hos grøftefolket, når førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania skal løfte fram kunnskapens praktiske hender. SSTT Norge er medarrangør under årets Hallingtreff.

Utgangspunktet for årets tema på Hallingtreff finner vi hos den danske mureren Mattias Tesfaye, for øvrig med far fra Etiopia. Han valgte yrkesfaglig utdanning til sine foreldres store sorg. Han har skrevet boka «Kloge hænder — et forsvar for håndverk og faglighed», som har vakt oppsikt i Danmark. Hans mor ble så skuffet at hun ble sykmeldt i to uker. Faren ble også skuffet. I Etiopia er det å jobbe med manuelle yrker det samme som å forbli fattig. Denne boka er nå «pensum» for studenter ved Institutt for Kreativitet og innovasjon ved Høyskolen Kristiania, en høyskole som har studiesteder i Oslo, Bergen, Trondheim og dessuten på nett. Helge Hiram Jensen har virkelig sansen for både forfatteren og tematikken i boka. 

Et brennende bibliotek
Tesfaye har med sin bok satt dagsorden i debatten om yrkesopplæring i Danmark. Til flere aviser har han sagt at hans viktigste budskap er at praktisk viten ikke er mindre viktig enn boklig viten. Det er bare en annen viten.
I Afrika har de et ordtak om at «en gammel håndverker er som et brennende bibliotek». Boklig lærdom finnes skriftlig, mens praktisk kunnskap er noe som finnes inne i hver enkelt person. 

Fagarbeidernes kunnskap
Fagansvarlig for Hallingtreff 2017, Arve Hansen i VA teknikk i Drammen sier til hallingtreff.no at uansett hvor grundig man planlegger, prosjekterer og har nedskrevne rutiner; er man helt avhengig av de dyktige fagarbeideres kunnskap og evne til å løse oppgavene ute i all slags vær.
-Når det snakkes om at økt ledningsfornyelse i Norge vil kreve økt sysselsetting med 400 nye ingeniørårsverk og investering på 8 milliarder kroner i året, glemmer man å nevne behovet for engasjerte og dyktige fagarbeidere. Dette mener vi er på tide å markere når vi nå skal feire 20-års jubileum, sier Hansen.

Bærekraftige avløpssystemer
Helge Hiram Jensen jobber til daglig med utvikling av metodefag ved Institutt for kreativitet og innovasjon ved Høyskolen Kristiania. Han har besøkt Hallingtreff ved en tidligere anledning, da som tekstforfatter og aktør under minikonserten «Landskapets vrangside».
-Jeg skulle egentlig ta doktorgrad som kloakk-kunstner, forteller han. I den forbindelse hadde planer om et kunstnerisk prosjekt om bærekraftige avløpssystemer. Veilederen min hadde ikke helt sansen for dette, og dermed ble det doktorgrad i europeisk politikk og samfunn, med fokus på fiskeressurser, sier Hiram Jensen.

Brobygger mellom ute- og innefolket
Den danske boka benyttes i undervisningssammenheng. På Høyskolen Kristiania er Hiram Jensen innom journalistikk, grafisk formgivning, interiørarkitektur og reklame.
-På Hallingtreffet vil jeg gjerne snakke om samarbeid mellom de med blå snipp og hvit snipp, altså utefolket og innefolket, eller de i grøfta og de på kontoret, sier Hiram Jensen.
-Fagkunnskap ligger ofte i hendene. Det formuleres sjelden i språk eller i skriftlig form. Gjennom 10.000 timers yrkespraksis får man kloke hender De samme timene kan brukes på beregninger og byråkrati, men det gir nødvendigvis ikke kloke hender, sier han.
Det er viktig at vi bygger bro mellom ulike måter å tenke- og jobbe på, fortsetter han.

Ulikt språk
-Fagfolk forteller meg at det skjer en del misforståelser når innefolk og utefolk skal snakke sammen. Språket er forskjellig. Innefolk med akademisk utdanning har lært mye fint, men de har en snever oppfatning av hva kunnskap egentlig er. De har lært om kunnskap som finnes i bøker og som kan leses i tall, men de har sjelden forståelse for kunnskapen som finnes i hendene.
-Gjennom min doktoravhandling oppdaget jeg at det er store kommunikasjonsutfordringer. Innen fiskeriforvaltning har jeg dokumentert at kontorfolkene ikke helt forstår fiskernes kompetanse. Jeg tror imidlertid at både fjordfiskere og grøftefolket har god peil på hva kontorfolkets kompetanse kan brukes til - og ikke kan brukes til.
Har dette med respekt å gjøre?
-Det vil jeg gjerne forske mer på i høst. Jeg har en mistanke om at kloakkfolket, eller avløpsfolket om du vil, har enda lavere status enn de som jobber i vannbransjen. Det skal jeg også bruke en del tid på å finne ut av før jeg dukker opp på Hallingtreffet i januar.

Varmt hjerte for kloakk
Jeg gleder meg alltid til å møte bransjefolk. På Hallingtreff blir det både vann og kloakk, og jeg innrømmer gjerne at jeg har et ekstra hjerte for kloakkbransjen. De gjør noe veldig viktig, men de er mindre synlig og det lukter litt av det, sier mannen som har ordet i sin makt og i sin munn.
Vår danske murer og forfatter Desfaye har en klar oppfatning av hva håndverksfagene trenger: Ikke mer teori, men mer praksis. Vi trenger sterke faglige læringsmiljøer og mer praktisk trening. Selv de største talentene må ha enorm praktisk øvelse hvis de skal bli mestere. Det går ikke an å lese seg til en god fotballfinte eller en god hårklipp.
Ifølge Statistisk sentralbyrå vil vi i 2030 mangle opp mot 90.000 fagarbeidere i Norge.
Under Hallingtreff 2017 møter vi Helge Hiram Jensen i to bolker. Først med et miniforedrag på grøftekanten torsdag morgen, og på ettermiddagen setter vi av en hel time, inklusiv meningsutveksling om yrkesfagenes betydning og utvikling, - med eller uten lukt.

Påmeldingen til Hallingtreff åpner om kort tid. Hallingtreff 2017 er et jubileumsarrangement som går av stabelen 11.-13.januar på Ål og Geilo i Hallingdal. Her er det deltakelse fra de nordiske landene og Tyskland.