Oslo VAV søker oppdatert markedskunnskap

Publicerad: 23 september, 2021

Oversikt over det planlagte VAV-prosjektet med ny reservevannløsning. (Illustrasjon Oslo VAV)

Oversikt over det planlagte VAV-prosjektet med ny reservevannløsning. (Illustrasjon Oslo VAV)

Entreprenørbransjen blir nå invitert til en-til-en-samtaler i forbindelse med etableringen av den nye reservevannløsningen i Oslo kommune. I følge utlysning på Doffin vurderer Oslo VAV samspill for fire entrepriser i prosjektet Ny vannforsyning Oslo (NVO).

Det er bladet Byggeindustrien som skriver dette. Her opplyses det også at kontraktene kan bli samlet i en kontrakt til cirka to milliarder.

Det har gått høye bølger i lokalpolitikken i Oslo etter at tilbudene på utlyste kontrakter i prosjektet som kom inn høsten 2020, var langt høyere enn fagfolkene i VAV og rådgiverne hadde beregnet. Det endte da også med at byråd Lan Marie Berg måtte gå fra sin post, fordi hun etter bystyrets mening ikke hadde overholdt sin informasjonsplikt.

I følge Byggeindustrien
har VAV satt i gang en markedsundersøkelse med en-til-en-samtaler med entreprenører for få mer kunnskap om markedsituasjonen, og samspillsmodell blir vurdert for fire ulike entrepriser innen betong, maskin og elektro.
Til Byggeindustrien sier kommunikasjonsleder i NVO, Gro Haldis Elden at noe av målsettingen med å ha denne typen samtaler er å få et grunnlag for å vurdere om man eventuelt skal slå sammen de fire entreprisene til èn større entreprise, på om lag 2 milliarder kroner.

Hele artikkelen kan du lese her:

Tekst: Odd Borgestrand