SSTT Redaktion söker svensk ledningsnätsägare

Publicerad: 10 september, 2021

SSTT redaktion höll sitt första möte  30 januari 2018 på Gardermoen. Norske journalisten Odd Borgestrand, Bonnie Brandt från den svenska arbetsgruppen, Espen Killingmo från norska arbetsgruppen samt redaktör Jan Bjerkesjö drog då upp de första riktlinjerna. Nu ser vi gärna att en svensk ledningsnätsägare tar plats.

SSTT redaktion höll sitt första möte 30 januari 2018 på Gardermoen. Norske journalisten Odd Borgestrand, Bonnie Brandt från den svenska arbetsgruppen, Espen Killingmo från norska arbetsgruppen samt redaktör Jan Bjerkesjö drog då upp de första riktlinjerna. Nu ser vi gärna att en svensk ledningsnätsägare tar plats.

Är du ledningsnätsägare i Sverige? Är du intresserad av informationsfrågor i allmänhet och om schaktfritt i synnerhet? Då är det dig vi söker som representant i SSTT:s redaktionsråd.

Ledningsnätsägare står i fokus för SSTT och vilka frågor och problem som de ställs inför i sin dagliga verksamhet. Svaren hoppas SSTT i en allt högre grad ska handla om schaktfria lösningar och metoder. Schaktfria tekniker är bland annat miljövänliga, ekonomiskt fördelaktiga och påverkar i en liten grad trafik och miljö i urbana samhällen.

I vårt redaktionsråd sitter en svensk redaktör, en norsk journalist, en norsk representant för norska arbetsgruppen inom SSTT samt svensk representant. Du behöver inte sitta med i den svenska arbetsgruppen. Vi söker nu i en vidare bemärkelse en kraft för redaktionsrådet som har ledningsnätsägarens utgångspunkt att bidra med. 

Att vara svenskt representant i redaktionsrådet innebär bland annat:

  • att vara ”örat” ut mot den svenska marknaden
  • att hjälpa till att hitta ingångar till intressanta artiklar
  • att vid behov hjälpa till med insamlandet av fakta till artiklar

Att sitta med i SSTT redaktionsråd är en obetald insats, men som gynnar hela branschen på kort och lång sikt. Redaktionen har cirka sex möten per år, i huvudsak digitala, som tar cirka en timme i anspråk. 

Om du känner att du kan och vill göra en insats så får du gärna höra av dig för mer information till Tomas Helenius, ordförande i svenska arbetsgruppen av SSTT, tomas.helenius@varmdo.se - eller redaktör Jan Bjerkesjö, jan.bjerkesjo@gmail.com.

Välkommen!

Jan Bjerkesjö