Ett fritt rullande läcksökningsverktyg med sensorer

Publicerad: 9 september, 2021

Foto: Xylem

LÄCKSÖKNING: SmartBall är ett fritt rullande läcksökningsverktyg vilket gör det möjligt att inspektera långa ledning sträckor med en mycket hög noggrannhet.  SmartBall är utrustad med flera olika sensorer, där dess akustiska sensor hittar även de minsta läckorna, oavsett vilket material ledningen är konstruerad i. 

- Genom att SmartBall hela tiden spåras kan läckorna lokaliseras med hög precision, säger Niklas Börjesson, Xylem Water Solutions Sweden.

Norrvatten planerar nu att använda metoden att läcksöka vissa av sina ledningssträckor under hösten, ett arbete som utförs av Xylem med hjälp av ett internationellt teknikerteam. Eftersom det är ett omfattande projekt så vill Norrvatten gärna att andra VA-bolag i Sverige passar på att samköra läcksökningen med SmartBall för att minska kostnaden, när tillfälle nu ges.

Varför vill Norrvatten använda denna metod nu?

- Vi har ett flertal ledningssträckor där vi vet att vi har tryckfall, och har inte hittat några läckor med andra läcksökningsmetoder. Därför hoppas vi att vi kan få ett bra resultat med Smart ball, säger Peter Karlsson från Norrvatten.

Hur länge har du och Xylem använt metoden Smart Ball?

- SmartBall utvecklades av Pure Technologies som sedan 2017 är en del av Xylem. SmartBall har använts världen över under 15 års tid och vi har erfarenhet av över 1000 mil av inspekterade ledningar, som innefattar den rent operativa inspektionen, analys och rapportering. SmartBall är en av våra lösningar för läcksökning från Pure och kompletteras med Sahara, som är ett trådbundet verktyg utrustat med bland annat en akustisk sensor för kortare ledningssträckor i distributionsnäten, säger Niklas Börjesson.

 

Metodens fördelar

Fördelarna med metoden är just att inspektionen av ledningarna kan ske med långa sträckor och med en hög noggrannhet. En annan fördel är att metoden är oberoende av ledningsmaterial.

- Det finns många metoder för att föra in SmartBall i och ur ledningen,  men den vanligaste metoden är att SmartBall sätts in direkt i den trycksatta vattenledningen. På så vis påverkas inte driften eller leveransen av vatten till slutkund.

- SmartBall kan även användas som ett första steg i en konditions bedömning av en rörledning, då man snabbt kan identifiera skadade sektioner och hjälper på så sätt beslutsfattare att prioritera reparationer och förnyelse, säger Niklas Börjesson.

 

Metodens nackdelar

Men metoden är dyrare än andra läcksökningsmetoder.

- Den stora fördelen är att den har gett bra resultat där vi inte lyckats hitta läckor med andra läcksökningsmetoder. Den stora nackdelen är att det är väldigt dyrt att använda, säger Peter Karlsson.

I hur pass stor omfattning används metoden i Sverige idag? I Europa? Globalt?

- I Sverige och Norden har en handfull kunder använt SmartBall medan metoden är mer inarbetat hos vattenbolag i Europa och övriga världen. Xylem har till exempel överenskommelser med kunder i USA där vi gör regelbundna SmartBall-inspektioner av ledningar för att säkerställa driftsäkerheten, säger Niklas Börjesson.

 

Ökad efterfrågan

Norrvatten kom i kontakt med metoden för fem-sex år sedan enligt Peter Karlsson. Om Norrvatten kommer att använda metoden mer framöver är han dock tveksam till.

- Det är svårt att svara på. Det är en bra metod, men väldigt dyr. Men den kommer säkerligen fortsatt användas.

Niklas Börjesson från Xylem är förstås mer optimistisk.

- Vi ser en ökad förfrågan av tjänsten både Globalt och i Norden då vattenfrågan är i starkt fokus. Vi ser gång på gång vilka katastrofala effekter en brusten överföringsledning orsakar, både de direkta på samhället och dess invånare samt de rent ekonomiska. Detta är något som ett förebyggande läcksökningsarbete kan förebygga och vi ser SmartBall som en viktig del.  

 

Läs mer

Jan Bjerkesjö