Trondheim best på vann og avløp i Norge

Publicerad: 8 september, 2021

Medarbeidere i vann og avløp i Trondheim kommune hedret for godt arbeid av Norsk Vann. Fra venstre teknisk sjef Tomas Eidsmo, Håkon Pedersen, Tommy Fredriksen, Odd Atle Tveit, Merete Mauland og Birgitte G. Johannessen.

Medarbeidere i vann og avløp i Trondheim kommune hedret for godt arbeid av Norsk Vann. Fra venstre teknisk sjef Tomas Eidsmo, Håkon Pedersen, Tommy Fredriksen, Odd Atle Tveit, Merete Mauland og Birgitte G. Johannessen.

NORSK VANN ÅRSKONFERANSE 2021: Trondheim kommune er kåret til årets beste kommune i Norge for sine gode og bærekraftige tjenester innen vann og avløp.

Prisen ble delt ut under årets Norsk Vann årskonferanse i Bergen i går kveld. Prisen «Årets bedreVANN-kommune 2020» tildeles en kommune som gjennom målrettet arbeid i mange år har oppnådd svært gode og bærekraftige VA-tjenester. I 2020 toppet kommunen 10-på topp listen blant 76 bedreVANN-kommuner med best kvalitetsindeks siste fire år. Kommunen leverer også gode og kostnadseffektive VA-tjenester til nabokommuner i regionen, heter det i begrunnelsen for tildelingen.

Leverer stabilt og godt
Kommunen har god kvalitet og leveringsstabilitet på vann. Ledningsfornyelsen har økt fra ca. 0,7 prosent i 2014 til ca. 1 prosent i 2020, som er i tråd med kommunens egenvurderte behov. Forbedringene i vannforsyningen er utført uten økning i selvkost fra 2014. Årsgebyret i 2020 var 24 prosent høyere i 2020 enn i 2014.
Sammenlignet med de andre store kommunene som forsyner over 50 000 personer med drikkevann, har kommunen lavest kostnad og samtidig god tjenestekvalitet og bærekraft.

Overholder myndighetskravene
På avløp overholder kommunen alle myndighetskrav og fornyer avløpsnettet i tråd med behovet. Ledningsfornyelse i henhold til behov er godt over én prosent de siste årene.
Sammenlignet med de andre store kommunene har Årets bedreVANN-kommune mindre omfattende rensekrav og renser derfor mindre totalt sett av nitrogen, fosfor og organisk stoff enn snittet. Kommunen har også mindre pumpestasjonstetthet og lavt energiforbruk, og flere og mindre renseanlegg enn snittet.

Odd Borgestrand