Sverige fällt för överträdelse av avloppsdirektivet

Publicerad: 6 september, 2021

Det var väntat att Sverige skulle fällas av EU-domstolen för överträdelse av avloppsdirektivet. Det skriver Svenskt Vatten på sin hemsida.

De tre orterna Malå, Pajala och Lycksele anses inte ha klarat utsläppskraven för kemisk syreförbrukning ämnen (COD) eller biologisk syreförbrukning (BOD). Regeringen hade redan erkänt överträdelsen av COD och EU-domstolen godkände inte Sveriges tillämpning av avloppsdirektivets undantag från BOD-kravet p.g.a. kallt klimat. Domstolen följde direktivets ordalydelse varför undantaget bara får tillämpas 1 500 meter över havet. Eftersom inga svenska reningsverk finns på den höjden ska landets alla reningsverk följa samma krav.

- Nu måste regeringen ta ställningen till de tre kommunernas, Svenskt Vattens och Sveriges Kommuner och Regioners begäran om statligt stöd som lämnades in 2019, säger Peter Sörngård. Han tillägger att domen visar hur viktigt det är att regering börjar driva på EU som ska revidera avloppsdirektivet. Ett nytt direktiv måste ha en hög ambitionsnivå men anpassas efter Nordiska förhållanden.

Den nu mer än 12 år gamla frågan om att svenska reningsverk ska få tillgodoräkna sig naturens egen rening av kväve på dess färd mot havet (kväveretentionen) blev inte slutligt avgjord i domstolen. Den rätten vann Sverige i EU-domstolen 2009, men EU-kommissionen ville få Sveriges kontroll av retentionen mellan varje enskilt reningsverk och havet prövad i domstol. Kväveretention är unikt för Sverige p.g.a. att vattnet stannar i alla våra många sjöar under många år eller decennier. Då omvandlas kvävet naturligt tlll kvävgas innan det når de kvävekänsliga havsområdena. Kvävgas ska finnas i luften vi andas. Majoriteten EU-länder har inte samma retention p.g.a. få sjöar.

Sverige fälls också för att EU-kommissionen inte fått underlag från Sverige som kommissionen begärt att få, vilket domstolen anser har försvårat granskningen av Sverige.

Inga böter döms ut. Varje land betalar sin egna rättegångskostnader.

Läs mer

 

Svenskt Vatten