Byggestart ved det norske vannsenteret nærmer seg

Publicerad: 26 augusti, 2021

Daglig leder i vannsenteret, Sjur Tveite og direktør i Norsk Vann, Thomas Breen (t.v) ser fram til oppstart ved det nye senteret på Ås. Her i samtale under Arendalsuka.

Daglig leder i vannsenteret, Sjur Tveite og direktør i Norsk Vann, Thomas Breen (t.v) ser fram til oppstart ved det nye senteret på Ås. Her i samtale under Arendalsuka.

Etableringen av Nasjonalt senter for infrastruktur i Norge tar tid, men for hver dag som går nærmer det seg realisering. Det kunne daglig leder Sjur Tveite forsikre da han kom med siste nytt om senteret under Rørinspeksjon Norges digitale årskonferanse onsdag.

Senteret har fått nødvendig rammetillatelse fra Ås kommune for etablering av et drifts- og administrasjonsbygg med kurslokaler, og en totalentreprise for bygg og utomhusanlegg er under utarbeidelse og vil bli lagt ut i september. Samtidig jobbes det med å få toppfinansieringen på plass. Fortsatt mangler det noen millioner kroner, men første spadestikk er nå ikke langt unna.

-Dette blir et senter som skal formidle og utvikle kunnskap og løsninger innen VA-faget. Senteret skal bygge nettverk og innta en viktig posisjon i norsk vannbransje i årene som kommer, understreket Sjur Tveite i sitt foredrag.

Tveite har travle dager i planleggingsfasen og har også en viktig rolle med å markedsføre senteret på ulike arenaer. Han var blant deltakerne i Norsk Vanns debatt under Arendalsuka der investerings- og kompetansebehovet sto i fokus. Videre er han og senteret invitert av Folkehelseinstituttet til å gi innspill til innretning og tildelingskriterier tilknyttet Vannbransjens innovasjonsprogram. Tveite skal selvfølgelig også delta på Norsk Vann sin årskonferanse i Bergen i september, der han vil snakke om innovasjon og verdiskaping i vannbransjen.

Senteret har tilgang på og vil tilby et betydelig areal og fasiliteter – i egen regi og i samarbeid med Ås kommune og NMBU. Et eget trenings- og testfelt for VA er tegnet inn på vannsenterets tomt. Feltet skal utvikles i nært samarbeid med ulike bransjeaktører, der det nå er nedsatt en prosjekteringsgruppe. Etablering og utvikling av feltet vil skje i ulike faser de neste årene, basert på ønsker og behov i vannbransjen. Et eget fullskala testfelt blir også en integrert del av senteret, selv om dette feltet ligger fem kilometer unna.

En egen arbeidsgruppe har gitt anbefalinger om de innledende senterleveransene. Arbeidsgruppa har definert sentrale bransjebehov blant annet for kurs og kompetansebygging. Der det samtidig blir viktig å etablere grunnlaget for inntjening og sunn økonomisk drift.  Da er det viktig med en detaljert behovskartlegging hos eierne, særlig kommunene, for å tilrettelegge for å innfri disse behovene. Det kan være demonstrasjoner av materiell og løsninger, simuleringer og ikke minst være stedet for konferanser, møter og workshops.

Leveransene fra senteret vil starte i 2022, med forventet ferdigstillelse av bygg og anlegg første kvartal 2023. På lengre sikt ønsker senteret å være en fasilitator og sekretariat for bransjesatsinger med fokus på klima, overvann, digitalisering og smart city, fortalte Tveite.