Tre av tio vattentäkter saknar skyddsområde

Publicerad: 12 augusti, 2021

Foto Jan Bjerkesjö

Foto Jan Bjerkesjö

I dag saknar nästan 30 procent av vattentäkter där dricksvatten hämtas vattenskyddsområden. Dricksvattnet riskerar att förorenas av översvämningar och miljöfarliga utsläpp på många platser visar en ny rapport från Vattenmyndigheterna.

Är skyddet dåligt vid vattentäkter blir samhället sårbart både för kraftiga regn som förorenar vattnet eller när det råder vattenbrist på grund av torka. Om området inte är skyddat ökar även risken i samband med olyckor eller utsläpp.

– Händer det något tar det oerhört lång tid att reparera skadan. Får du in olja i en rullstensås handlar det om åratal. För att trygga framtidens dricksvattenförsörjning finns det ett stort behov av att skydda vattentäkterna bättre, säger Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör på Vattenmyndigheten Västerhavet, ett av myndighetens fem distrikt, till Dagen Nyheter.

Vattenmyndigheterna ska presentera sin rapport senare i augusti, som visar att det saknas vattenskyddsområden för 28 procent av de 1.590 kommunala vattentäkterna i landet. Förra året var motsvarande andel 32 procent.

– Fler tillkommer, men det går väldigt långsamt. Ofta är det svårt att inrätta ett vattenskyddsområde då det innebär en inskränkning av vad man får göra där. Industrier kan hota vattenkvaliteten. Lantbrukets möjlighet att använda bekämpningsmedel måste begränsas. Fordon får inte finnas för nära vattentäkten, säger Annika Ekvall.

EU:s nya dricksvattendirektiv landerades i början av året och ska införas i svensk lag inom två år. Den 15 oktober ska en utredning se över hur det kan gå till och hur förslaget ser ut. Det nya dricksvattendirektivet skiljer sig från det nuvarande genom att fokusera mer på förebyggande insatser och att öka säkerheten i hela produktionskedjan. I dagens direktiv, som infördes 1998, ligger fokus på vattenkvaliteten när dricksvattnet kommer ur kranen.

– Nu blir det mer heltäckande med krav på att utvärdera risker hela vägen från råvattenkällan till dricksvattenkranen, säger utredaren Anders Bengtsson, tidigare chefsrådman vid Mark- och miljödomstolen i Växjö.

 

Läs mer

Jan Bjerkesjö/dn.se