Samrådsunderlag inlämnat för VA SYDs stora samhällsprojekt

Publicerad: 9 augusti, 2021

Hanteringen av den ökade mängden avloppsvatten är avgörande för regionens framtida tillväxt och för att skydda hav och vattendrag. Därför fortsätter arbetet med en framtida anslutning av flera kommuner i sydvästra Skåne till ett nytt regionalt avloppsreningsverk, Nya Sjölunda, i Malmö. 

Samrådsunderlag är nu inlämnat till Länsstyrelsen och från och med 25 augusti kan övriga berörda tycka till.

- Den utveckling av infrastrukturen för avloppsrening som vi står inför innebär det största som har hänt inom avloppsrening i Sverige på många decennier. Genom samrådet kan berörda parter ge sin syn inför det fortsatta arbetet, säger Ulf Nyberg, ansvarig för projektet Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne på VA SYD.

Samrådsunderlaget som lämnats in gäller en ny regional anläggning som omfattar:

  • Sjölunda avloppsreningsverk ska byggas om till en ny modern regional anläggning. Nya utloppsledningar för utsläpp av renat vatten kommer att förläggas i Öresund.
  • En avloppstunnel från Lund till Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.
  • En avloppstunnel från centrala Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk.

Samrådet ska ge alla berörda en chans att bli informerade och förberedda samt ge möjlighet att lämna synpunkter. Genom att ha samråd i god tid kan störningar i byggskedet minskas.

Läs mer

VA SYD