Min vardag - Emil Wilén, Pollex

Publicerad: 28 juni, 2021

Emil Wilén från Pollex har valts in i den svenska arbetsgruppen inom SSTT. Han är 30 år och kommer från Karlstad. 

- Jag har studerat till byggingenjör, bygg- och miljöteknik vid NTNU i Trondheim, Norge. Jag har arbetat som projektledare på Pollex sedan jag tog examen 2018 så detta är tredje året i branschen för mig. Jag har även erfarenhet från praktiskt arbete med schaktfri ledningsrenovering.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

- Jag har varierande arbetsdagar. Ena dagen är jag på kontoret och arbetar med projektering, kalkyler, offerter och uppföljning av pågående och slutförda projekt. Nästa dag står jag på ett uppstartsmöte ute i landet. Tredje dagen håller jag presentationer inför ledningsägare där jag presenterar schaktfria metoder.

 

Vad är du mest upptagen av i ditt arbete just nu?

- Just nu är det mycket fokus på produktionen, projektledning, projektering och (digitala) kundmöten.

 

Vilken är den största inspirationsfaktorn i ditt arbete?

- Jag ser hur viktigt schaktfri ledningsförnyelse är för att kunna komma ikapp i underhållsskulden vi har i Sverige idag och jag ser att vi faktiskt gör skillnad, kommunerna förnyar sitt ledningsnät snabbare och inte minst miljövänligare när de väljer schaktfria tekniker och det tycker jag är väldigt inspirerande. Fler och fler ledningsägare som jag pratar med lägger ett större fokus både på miljöbesparingen och den minskade påverkningen för tredje man som schaktfria metoder medför.

 

Vad tycker du är den viktigaste frågan för SSTT just nu?

- Jag tycker att den viktigaste frågan för SSTT är att öka insikten av hur schaktfria metoder effektiviserar och ökar förnyelsetakten hos ledningsägarna. Öka kunskapen hos ledningsägare och arbeta för att få in schaktfria metoder som en del undervisningen i universitet och yrkesutbildningar.

 

Jan Bjerkesjö