Tilbyr kortkurs i NoDig til norske studenter

Publicerad: 18 juni, 2021

SSTT går nå aktivt ut og tilbyr et kortkurs i NoDig-metoder til studenter ved norske studiesteder. - Responsen har vært meget god, forteller faglig sekretær for den norske arbeidsgruppa, Ellen Margrethe Jahren Randa.

SSTT har hittil avholdt fem introduksjonskurs om NoDig. Deltakerne på disse kursene har vært både rådgivere, ledningseiere og entreprenører. NoDig-entusiaster både i og utenfor SSTT har tidligere også forelest om NoDig ved en rekke høgskoler og universiteter.

-Vi har nå utarbeidet en kortversjon av todagerskurset vårt. Kortversjonen er beregnet på studenter, og en av våre kollegaer stiller gjerne opp og holder foredrag om grøftefrie metoder for studenter som en del av skolenes eget undervisningsopplegg. Tidsmessig bør det settes av minimum 2 forelesningstimer og gjerne tre timer, skriver Randa i «tilbudsbrevet». Hun tror mange utdanningssteder vil takke ja til tilbudet fordi SSTT ikke tar honorar for å gjennomføre denne typen foredrag.

SSTT mener det er viktig at NoDig-aktører deler av sin kompetanse med studenter. På den måten blir de kjent med at vedlikehold, fornyelse og nyetablering av ledningsnett bør gjøres med bærekraftige og grøftefrie metoder der dette er praktisk mulig.
-Grøftefrie metoder minimerer utslipp av karbondioksid, minsker ressursforbruket og reduserer forstyrrelser på infrastruktur, samfunnstjenester, natur og økonomi, heter det i brevet som er gått ut til totalt 14 høyskoler i tillegg til NTNU og NMBU.*
Om det er noen som leser artikkelen, og som ikke har fått e-post, men som ønsker foredrag, så kan de ta kontakt med oss på kontakt@sstt.no avslutter Randa.

 

Odd Borgestrand