Lag din egen video til årskonferansen

Publicerad: 17 juni, 2021

Steg Entreprenør har sørget for å produser en rekke videoer fra sine mange prosjekter. Nå inviterer SSTT interesserte aktører til å gjøre det samme. (Illustrasjonsfoto)

Steg Entreprenør har sørget for å produser en rekke videoer fra sine mange prosjekter. Nå inviterer SSTT interesserte aktører til å gjøre det samme. (Illustrasjonsfoto)

SSTT inviterer entreprenører og produsenter til å produsere egen video fra et NoDig-prosjekt eller et spennende produkt i forbindelse med årets NoDig-konferanse 20.oktober.

Siden årets norsk-svenske NoDig konferanse også denne gang blir i digital utgave legges det ikke opp til digitale stands. I stedet håper programkomiteen at entreprenører og produsenter har spennende prosjekter eller produkter de gjerne vil fortelle konferansedeltakerne om, relatert til årets temaer.

Overskrift for årets konferanse er «Grøftefritt for vårt bærekraftige samfunn», der søkelyset settes på miljøkrav i NoDig-konkurranser, kumrenovering og strømperenovering av vannledninger.'

Programkomiteen inviterer med dette både entreprenører og produsenter om å komme med forslag og ønsker for videoinnslag. Videoinnslagene skal brukes som innledning til hvert tema, og lengden på innslaget kan være på maksimum 3 minutter. Selve produksjonen må det enkelte firma selv stå for.

I stedet for en tradisjonell stand-avgift vil deltakelse med video-presentasjon koste 4000,- kroner, og dette inkluderer også deltakeravgift for èn person, opplyser faglig sekretær Ellen Margrethe Jahren Randa  i den norske arbeidsgruppen i SSTT.

Interesserte kan ta kontakt via epost til kontakt@sstt.no eller på mob. +47 97 18 60 78 til Ellen Margrethe.

 

Odd Borgestrand