Fornying av avløpsrør for nybegynnere

Publicerad: 11 juni, 2021

Webinar for nybegynnere som vil lære om rørfornying av avløpsrør i regi av Olimb Rørfornying.

Webinar for nybegynnere som vil lære om rørfornying av avløpsrør i regi av Olimb Rørfornying.

Olimb Rørfornying satser på nytt webinar torsdag 1. juli.  Denne gang er det fornying av spillvannsledninger, overvannsledninger og fellesledninger i offentlig VA-nett med strømpeforing, som er temaet.

Da Olimb gjennomførte webinar med fornyelse av vannledninger med Compact Pipe var det 146 påmeldte totalt. Ikke alle hadde anledning til å delta på live-sendingen, men alle som registrerte seg fikk tilsendt webinaret i opptak, og mange har sett det i ettertid. Det samme tilbudet vil gjelde også ved webinaret 1.juli, forteller kommunikasjonssjef i Olimb Rørfornying, Irene Fossen.

Det er salgssjef Svein Rune Myhre som vil undervise om strømperenoveringen, som er den mest brukte metoden i fornyelse av eksisterende avløpsnett uten graving. Metoden gjør det mulig å rehabilitere avløpsledninger 100 % gravefritt. Olimb utførte den første strømpeinstallasjonen i Norge i 1977, og rehabiliterer totalt 100.000 meter rør årlig med strømpeforing.
Svein Rune Myhre vil gi en kortfattet innføring i strømpetyper, herdemetoder og bruksområder. Han tar også for seg hvilke opplysninger som bør være med i forespørsler som gjelder strømperenovering avløp, slik at pris og prosjektering blir riktig fra start. Deltakere kan stille spørsmål via chat.
Webinaret er i første rekke beregnet på nybegynnere som  ikke har så mye kunnskap om metoden fra før. Webinaret er gratis, og påmelding skjer her: https://olimb.no/webinar/strompeforing-avlop