VA SYD blir officiell hållbarhetspartner till FC Rosengård

Publicerad: 9 juni, 2021

VA SYD har tillsammans med fotbollsföreningen och samhällsaktören FC Rosengård tecknat ett treårigt samarbetsavtal som ska göra att allt fler blir hållbara (åter) vinnare.

– Samarbetet med VA SYD bygger på ett gemensamt hållbarhetstänk där vi vill göra hela FC Rosengård till (åter) vinnare. Det kommer ge oss möjlighet att skapa och visa upp miljösmarta lösningar i samhället - i våra fotbollsmiljöer på Malmö IP och på Rosengårds IP, samt hos våra skånska samarbetsföreningar, säger Jenny Damgaard, klubbchef FC Rosengård.
Tillsammans ska FC Rosengård och VA SYD ta fram aktivitetsplaner där hållbar vattenanvändning och arbete med att förebygga avfall ligger i fokus. Insamlingsstationer för urvuxna fotbollsskor och övrigt fotbollsmaterial skapar ett cirkulärt tankesätt och ger fler barn och ungdomar möjlighet att spela fotboll.
– Vi tror starkt på FC Rosengårds samhällsviktiga engagemang och drivkraft och vi vill gärna lära oss och vara en del av detta sammanhang. Samtidigt kan vi ge tillbaka stor kunskap inom vatten, miljö och cirkulär ekonomi. Vår förhoppning är även att testa och utveckla hållbara lösningar som vi kan dela med oss av till andra föreningar och arenor, säger Magdalena Beck, förbundsordförande VA SYD.
– Inom FC Rosengård jobbar vi dagligen med FN:s globala hållbarhetsmål. Genom samarbetet med VA SYD får vi en hållbarhetspartner med fokus på miljö och vatten som kan hjälpa oss att bli ännu bättre på hållbarhetsmål 6 (Rent vatten och sanitet för alla) och 12 (Hållbar konsumtion och produktion), tillägger Jenny Damgaard.

 

Läs mer om FC Rosengård

Läs mer om de globala målen

VA SYD