PAM Norge og Kjeldaas fikser VA-ledninger minutt for minutt

Publicerad: 1 juni, 2021

Det blir en ny episode med ledningsfornyelse minutt for minutt onsdag 16.juni. Da blir det digitalt møte fra norske Færder kommune med entreprenør Kjeldaas AS og rørleverandør PAM Norge.

Denne gang skal vi vise fram fornyelse av både vann- og avløpsledninger. Det spesielle her er at grøfteforlagte ledninger blir kombinert med gravefritt, forteller prosjektleder Hendrik Panman i Kjeldaas AS.
Vannledningen skiftes med graving og avløpsledningen fornyes med glassfiberarmert strømpe – alt i samme gata. PAM Norge, som leverandør av støpejernsrør, er med oss denne dagen og forteller med sin inngående kunnskap om støpejernsledninger. Ellers har vi med oss byggherren og konsulenten, forteller Panman.

Sendingen blir onsdag 16. juni kl. 9:00 – 12:00,
hvor alle har mulighet å delta «live» på legging av støpejernsør og installasjonen av glasfiberarmert strømpe i avløpsledningen.

Hele prosessen
fra produksjon til å legge støpejerns-rør i grøfta vil bli vist, samt installasjon av glassfiberarmert strømpe  i «real time». Det blir mange intervjuer underveis hvor deltakerne på webinaret får førstehåndsinformasjon fra byggherren, konsulent, produsent, og installatører om krav til forberedende arbeider, legge-/ installasjonsprosessen, produksjon, kvalitetskontroll, produktegenskaper og muligheter.
-Dette er en unik mulighet hvor dere kan være med i grøfta og følge med på utførelsen, mens dere samtidig kan svare ut eposter, planlegge fremtidige prosjekter og utvikle nye ideer, sier Panman med et smil.

Deltagelsen er gratis. Meld dere på ved å registrere navn og epost på linken nedenfor, da får dere tilsendt en link og kan bli med på en spennende dag ute på prosjekt.

Link til påmelding
https://kjeldaas-as.no/tjenester/kurs/webinar-fornyelse-vann-og-avloepsledninger-minutt-for-minutt/

Intervjuene belyser følgende momenter:

  1. Velkommen til Færder
  2. Byggherren Færder kommune v/ John Erik Christensen – bakgrunn, konkurranseform og metodevalg
  3. Byggeledelse VA Consult v/ Espen Willassen -  det å være byggeleder på et «kombi-prosjekt»
  4. Hvilke arbeider må utføres før gravearbeidene kan settes i verk
  5. Fjerning av asfalt, et ressurs framfor avfall
  6. Støpejernskvalitet med sine forskjellige bruksområder
  7. Strekkfasthet – hva betyr egentlig dette
  8. Standarder – hva må konsulent/ledningseier tenke på med hensyn til beskrivelser
  9. Produksjon av støpejernsrør

10. Mottakskontroll og mellomlagring av støpejernsrør
11. Leggeanvisning – hva er viktig å tenke på
12. Pukk i grøfta – hvordan «produseres» pukk, krav til omfyllingsmasse
13. Trykktest av vannledning – hvordan utføres det og hva må man huske på
14. Installasjonsprosessen glassfiberarmert strømpe - kort sammenfattet
15. Oppbygging og produksjon av strømpe
16. Krav til ringstivhet – hva innebærer krav iht VA miljøblad nr 91 «Strømperenovering avløpssystem»
17. Forberedende arbeider med robotfres; innmåling av påkoblinger  
18. Inntrekking av strømpe og trekketau
19. Montering av endebokser
20. Sjekk av lystog og innføring av denne i strømpen
21. Kalibrerings- og utherdingsprosess
22. Sluttkontroll