-Rådgiverne viktig for utbredelse av NoDig i Norge

Publicerad: 20 maj, 2021

Det er gledelig å se at flere yngre rådgivere har fått øynene opp for NoDig-metodene, og generelt mener jeg kompetansen på dette området er blitt bedre blant norske rådgivere, sier Ellen Margrethe Jahren Randa.

Det er gledelig å se at flere yngre rådgivere har fått øynene opp for NoDig-metodene, og generelt mener jeg kompetansen på dette området er blitt bedre blant norske rådgivere, sier Ellen Margrethe Jahren Randa.

Utbredelsen av NoDig-metodene er avhengig av at flere rådgivere tilegner seg kompetanse på dette feltet. Det mener faglig sekretær i SSTT, Ellen Margrethe Jahren Randa i Asplan Viak.

-I Byggeindustrien kunne vi for en uke siden lese følgende sak: «Mener rådgiverne ikke må ha «aksjer» i drivemetoden som velges» I artikkelen ble det også hevdet at valg av drivemetode handler om kompetansen rådgiveren sitter på, og at hvis kompetansen på både boring og sprengning og TBM er likeverdig til stede, så vil det være enklere å ta gode og objektive valg for det enkelte prosjekt. «Norske byggherrer må ta de valgene som samfunnet tjener mest på og da er det viktig at norske rådgivere og entreprenører har kompetanse på de verktøyene som finnes.» Artikkelen kunne like gjerne handlet om konvensjonell graving og NoDig, sier Ellen Margrethe Jahren Randa.

-Mitt inntrykk er at vi rådgivere
naturlig nok ofte er mest komfortable med de løsningene vi kjenner godt fra tidligere. Jeg mener ikke alle VA-rådgivere må bli eksperter på de ulike NoDig løsningene, men de bør sette seg inn i hvilke metoder som finnes. SSTT har så langt gjennomført fem innføringskurs i NoDig, og flere kurs vil komme. SSTT arrangerer også tematreff, og i tillegg finnes håndbøker og annen litteratur som gir innføring i de ulike metodene, sier Randa.

Et raskt søk i medlemsbasen
til SSTT viser at det gjerne kunne vært flere rådgivere blant foreningens norske medlemmer. Asplan Viak topper statistikken med 21 personlige medlemmer, mens Norconsult følger med 5 medlemmer. Øvrige VA-rådgivere flest har firmamedlemskap, men har færre personlige medlemmer i SSTT.

-Jeg skal absolutt ikke hevde hverken fra Asplan Viak eller SSTT at NoDig-kompetansen i et selskap kan måles i antall personlige SSTT-medlemmer, men vi ser på SSTT-medlemskap som en rimelig investering i kompetanseheving, sier Randa. SSTT har også et mål om å øke medlemsmassen med 10 prosent inneværende år, og dermed komme opp i 150 medlemmer, så SSTT ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen.

-Det graves mye i Norge,
og ofte er det helt nødvendig, men det må ikke graves unødvendig.  Det er mange hensyn å ta, enten det gjelder nabolov eller hensynet til miljøet.  Naboretten legger bånd på eier og bruker av en fast eiendom av hensyn til naboene. Miljøaspektet blir stadig viktigere, og ved å ta et dykk ned i verktøykassa for NoDig kan vi bidra til mindre støy i lokalmiljøet, færre hindringer for næringslivet og en mer miljøvennlig framføring av infrastruktur under bakken.
Det er gledelig å se at flere yngre rådgivere har fått øynene opp for NoDig-metodene, og generelt mener jeg kompetansen på dette området er blitt bedre blant norske rådgivere, sier Randa.

Rådgiver Jo Husby
er blant de aktive medlemmene som holder til ved Norconsults hovedkontor i Sandvika.-Jeg deltar på fagtreffene og henter kompetanse for å holde meg oppdatert på pågående prosjekter og nye metoder. NoDig er det fagfeltet i bransjen som har fenget meg mest, og da er det naturlig at jeg også er aktivt medlem i SSTT, sier han.
Han tror årsaken til at så få av hans kolleger er med i SSTT kan skyldes uvitenhet om det personlige medlemskapet. Mange regner nok med at de er medlemmer fordi selskapet vårt er registrert som medlem. Her har nok SSTT sentralt en jobb å gjøre, mener Husby, som lover å ta en runde intern blant sine kolleger.
Han håper det snart åpner seg en mulighet for fysiske fagtreff igjen, og gir også ros til SSTT og RIN for nyskapningen «Ukeslutt med RIN og SSTT», som arrangeres digitalt én gang i måneden.

Slik blir du medlem
Et firmamedlemskap koster 3.300,- kroner ekskl. mva.  I denne prisen er medlemskap for ett personlig medlem inkludert.  Det personlige medlemskapet koster 1.100,- kroner + mva. Det personlige medlemskapet inkluderer tilgang til SSTTs og ISTTs informasjon og nettverk, et abonnement på Trenchless International og redusert pris på SSTTs arrangementer. Medlemskapet er med å sikre god kompetanse i et spennende nettverk, mener SSTT, som jobber aktivt med kompetansedeling blant annet gjennom faglige treff, kurs og konferanser, artikler og fagstoff på nettsider og i månedlige nyhetsbrev. Som personlig medlem får man også stemmerett på SSTTs årsmøter.
Her kan du lese mer om hvordan og hvorfor du bør bli medlem i SSTT: https://www.sstt.se/index.php?pageId=623

Odd Borgestrand