De ska leda utvecklingen för hög dricksvattenkvalitet

Publicerad: 18 maj, 2021

Sandy Chan, processingenjör på Sydvatten, och Josefin Barup, utvecklingsingenjör på VA SYD/Sweden Water Research.

Sandy Chan, processingenjör på Sydvatten, och Josefin Barup, utvecklingsingenjör på VA SYD/Sweden Water Research.

Storsatsning på dricksvattenkvalitet ska ge ny kunskap och snabbare analysmetoder. ”I framtiden ska vi veta om en kvalitetsförändring innan den uppstår”. 2025 ska vi ha ett system för att mäta dricksvattenkvalitet i realtid, från källa till kran. Det är målet när NSVA, Sydvatten och VA SYD nu satsar på dricksvattenkvalitet med det gemensamma forskningsbolaget Sweden Water Research som plattform.

Sandy Chan, processingenjör på Sydvatten, och Josefin Barup, utvecklingsingenjör på VA SYD/Sweden Water Research ska driva arbetet tillsammans.

- Dricksvattenkvalitet har mätts på ungefär samma sätt i 100 år, nu har vi alltså fyra år på oss att förändra det! Idag tar det flera dagar att få svar på ett prov, det gör att vi alltid ligger efter. Men vi ska bli snabbare än bakterierna, 2025 ska vi veta om en kvalitetsförändring innan den uppstår! säger Josefin Barup.

Klimatförändringar påverkar vattenkvaliteten och nya utmaningar kräver nya arbetssätt.

- NSVA, Sydvatten och VA SYD jobbar med samma utmaningar och samma mål. Nu har vi ett gemensamt mandat att driva frågan om dricksvattenkvalitet i alla tre organisationerna. Styrkan är att vi kan samla allt som görs inom området, koppla ihop det med pågående forskning och arbeta med dricksvattenkvalitet från källa till kund, säger Sandy Chan.

Satsningen handlar både om att hitta och implementera ny teknik för att mäta och analysera, och att få tillsynsmyndigheterna att godkänna dessa.

- Den här satsningen är unik i Sverige. Det finns många initiativ och mycket kompetens i VA-Sverige och internationellt, men ett såhär tydligt samarbete över organisationsgränserna har vi inte sett i Sverige förut. Det behövs att någon tar helhetsgrepp och nu gör vi det. Vi ska samla ihop, konkretisera och visa vägen framåt, säger Henrik Aspegren, VD för Sweden Water Research.

 

Fakta

Sandy Chan har doktorerat i teknisk mikrobiologi och forskat på biofilm. Idag jobba hon som processingenjör på Sydvatten. Josefin Barup har arbetat både driftnära och med säkerhet och utveckling inom dricksvatten på VA SYD. Bredden av erfarenheter och deras stora kontaktnät inom VA-Sverige och akademin kommer de att ha nytta av för att knyta samman och förankra ny kunskap och nya metoder.

 

Läs mer

Pressmeddelande Sweden Water Research