Pipelife lanserer fossilfrie rørsystemer

Publicerad: 11 maj, 2021

Administrerende direktør Sigmund Aandstad (t.v.) og Bærekraftsdirektør Kjell Larsen, gleder seg over å ha fossilfrie alternativer på plass. Foto: Pipelife

Administrerende direktør Sigmund Aandstad (t.v.) og Bærekraftsdirektør Kjell Larsen, gleder seg over å ha fossilfrie alternativer på plass. Foto: Pipelife

Det haster med å få ned klimagassutslippene, mener rørprodusenten Pipelife, som nå lanserer fossilfrie rørsystem.

– Dette er en milepæl for selskapet, sier bærekraftdirektør Kjell Larsen i en pressemelding fr den norske avdelingen av Pipelife.
Pipelife har satt seg ambisiøse bærekraftmål som støtter FN sine mål, EUs plaststrategi og den sirkulære økonomien. Nylig ble fabrikken i Surnadal sertifisert for bruk av fossilfri og fornybar råvare, og i løpet av mai går de første leveransene ut døra, dersom markedet etterspør disse produktene.

Samme kvalitet
Pipelifes fossilfrie rørsystemer kjennetegnes nå ved at det produseres av plastråstoff fra fornybar biomasse, framfor den tradisjonelle framstillingen av etylen gjennom raffineringsprosesser basert på fossil olje. Etylen er en av de viktigste råvarene i produksjonen av plastprodukter.  Etylen med samme egenskaper kan også utvinnes fra skogvirke i en raffineringsprosess. Det finske industrikonsernet UPM har nylig bygget en fabrikk som produserer etylen basert på avfall fra deres øvrige produksjon. Dette biobaserte etylenet står nå sentralt i Pipelife sin fossilfrie satsing.

Fornybare bioressurser
– For oss har det vært viktig at bruk av etylen fra biomasse ikke skal komme fra matfatet til mennesket eller ha negativ effekt på biomangfoldet. UPM, et finsk industriselskap som lager bærekraftig biomasse, bruker i hovedsak restråstoff fra skogindustrien.

Pipelife kan levere fossilfrie rørsystemer allerede nå i mai. Rørsystemene kan leveres med ulike andeler av fossilfri råvare, fra 25 til 100 prosent.

- Å ta i bruk fornybare bioressurser for å tilby fossilfrie rørsystemer, gjør det mulig å kutte utslippene vesentlig, uten å endre egenskapene til rørene. Materialet som inngår i sluttproduktet, har akkurat de samme egenskapene som før. Kundene forventer at produktene våre har samme kvalitet, derfor er dette viktig for oss, sier Kjell Larsen.

Kraftige reduksjoner i CO2-utslippene
Fra plastrørsystemenes gode utgangspunkt, gir råvare fra fornybar biomasse et vesentlig kutt på veien mot nullutslipp, og styrker rørsystemenes posisjon.

INOVYN, som er råvareleverandøren av BIOVYNTM, leverer verdens første kommersielt tilgjengelige bio-attribuerte PVC. Deres forskning og innsats har gjort det mulig for oss i Pipelife og andre å bruke PVC laget med 100% fornybart råstoff som ikke konkurrerer med næringskjeden. Vi setter stor pris på deres forskning og samarbeid.

Klimavennlig alternativ
– For oss er dette nok en milepæl som samfunnsansvarlig produsent. Vi ble sertifisert etter miljøsertifiseringen ISO 14001 for 20 år siden. De siste årene har vi utviklet egne EPD-er for våre produkter og vi har utviklet sensorikkløsninger for å overvåke rørsystemer. I april fikk vi godkjent bruk av modulvogntog ved fabrikken i Surnadal som betyr inntil 30 prosent færre vogntog og tilsvarende reduserte CO2-utslipp knyttet til transport.

­­­– Vi får ikke en ny sjanse til å redde kloden. Fossilfrie rørsystem fra Pipelife er ett stort skritt i en rekke av mange bidrag for å gjøre rør-infrastrukturen mer bærekraftig. Derfor lanserer vi nå rørløsninger som aktivt bidrar til et tryggere og sunnere liv og er et mer klimavennlig alternativ. Det vil gjøre at offentlige etater og utbyggere nå har muligheten til å redusere CO2-belastningen betydelig ved å velge et fossilfritt alternativ. Etylen fra skogindustrien er et viktig bidrag for å redusere klimaavtrykket, sier bærekraftdirektøren.

– Vi trenger fortgang
For å begrense den globale temperaturstigningen i tråd med Parisavtalen, må store utslippskutt på plass før 2030. Norge skal i 2050 være et lavutslippssamfunn. Det er dermed behov for en stor samfunnsomstilling i Norge og alle andre land i årene framover. For å få fortgang på det grønne skiftet har regjeringen spisset loven om offentlige innkjøp og miljøkriterier.

– Offentlig sektor må begynne å stille krav til miljø- og klimahensyn i større grad enn de gjør i dag, og ikke bare komme med anbefalinger. Det vil styrke norsk industri og bidra til at mindre klimavennlige produkter som fraktes over mange landegrenser, i større grad vil bli valgt bort, til fordel for norske produkter med et mindre miljøavtrykk. Vi håper derfor at norske kommuner og andre offentlige byggherrer snart begynner å etterspørre mer bærekraftige løsninger, også innenfor rørsystemer og beveger seg fra ord til handling. For vår egen del er vi sikre på at bærekraftige produkter og løsninger er fremtidens viktigste konkurransefortrinn, sier Larsen.

Bærekraft og innovasjon
- Suksessen fra vår sterke satsing på bærekraft og innovasjon vil være avhengig av at norske myndigheter stiller klimakrav og at offentlige innkjøpere bruker dette videre i sine anbud. Vi er sikre på at det vil gagne hele den norske industrien og få fart på reduksjonen av klimagassutslippene. Plast fremstilt av fornybare råvarer er et viktig bidrag for å redusere klimaavtrykket. Sammen med kjemisk resirkulering av plast, vil det løfte plast frem til å bli et av de mest bærekraftige materialene med svært fordelaktige tall i klimaregnskapet, sier Larsen.

Søker miljøbevisste kommuner
Pipelife håper at kommuner med ambisjoner og andre byggherrer nå vil komme raskt på banen.
– Vi er veldig interessert i å vise dette i praksis og hvordan kjøp av fossilfrie rørsystem slår ut i klimaregnskapet i en kommune eller i et prosjekt. Derfor går vi nå ut i markedet og søker etter ambisiøse og klimabevisste kommuner og andre byggherrer med bærekraftfokus, sier Kjell Larsen.

Resirkulering er neste milepæl
Også administrerende direktør, Sigmund Aandstad, gleder seg over en spennende lansering og forteller om en fortsatt framoverlent holdning til miljø og bærekraft.
– Fossilfrie rørsystemer ved bruk av fornybare råvarer er et viktig steg på veien, men vi kan ikke stoppe her. Sammen med andre aktører i bransjen jobber vi derfor for å endre internasjonale standarder som muliggjør bruk av mer resirkulert plast i rørproduksjonen, uten at vi reduserer krav til kvalitet og levetid på rørsystemene. Pipelife bruker allerede en god del resirkulert plast, men ønsker å øke bruken betydelig i årene fremover. Ved kjemisk resirkulering av plast kan det hentes ut 80 prosent etylen fra plastavfallet. Derfra kan det igjen skapes ny plast med samme kvalitet som jomfruelig materiale.
– Våre rørsystemer må ha minimum 150 års levetid. Deretter kan de gå inn i en kjemisk gjenvinningsprosess og gjenvinnes gang på gang. Det er ekstremt bra og vil bidra til at plast blir sett på som et foretrukket materiale og bringe plast over i sirkulærøkonomien. Det krever ambisiøse mål og en tung satsing på teknologiutvikling. Den jobben har vi allerede startet på sammen med råvarebransjen og andre aktører. Målet er å skape nye og enda mer klimavennlige løsninger, sier Sigmund Aandstad.

Odd Borgestrand