Uavhengig sluttkontroll fenget under Ukeslutt med SSTT og RIN

Publicerad: 30 april, 2021

Ukeslutt-samarbeidet mellom SSTT og RIN ble godt mottatt fredag ettermiddag, og et nytt treff er allerede bestemt til 28.mai kl. 13.30.

Ukeslutt-samarbeidet mellom SSTT og RIN ble godt mottatt fredag ettermiddag, og et nytt treff er allerede bestemt til 28.mai kl. 13.30.

Tidenes første felles ukeslutt med SSTT og RIN samlet 33 engasjerte deltakere fredag ettermiddag, og dermed kan vi slå fast at det ble en meget god start på en ny og uformell møteplass på nettet.

-Vi ønsket dette treffet fordi vi savnes å kunne møtes, slo en av initiativtagerne, faglig sekretær i RIN, Martina Bergh Svedahl, fast da hun ønsket velkommen til et treff som etter planen både skal være sosialt, men samtidig gi et faglig utbytte for alle som ønsker å delta. Her er planen å møtes digitalt siste fredag hver måned, og neste treff er allerede bestemt til fredag 28.mai kl. 13.30.  Arrangementskomiteen består i tillegg av Borghild T. Folkedal og Ellen Margrethe Jahren Randa, som er henholdsvis leder og faglig sekretær i den norske arbeidsgruppa av SSTT.

Egen handlingsplan i Bærum
Dagens innleder var overingeniør i Bærum kommune, Frode Berteig, med god assistanse av sin kollega og RIN-leder Reidar Kveine. De tok for seg temaet «uavhengig sluttkontroll på vannledninger» som viste seg å engasjere treff-deltakerne.
Bærum kommune har laget en handlingsplan for klargjøring og idriftssettelse av nye vannledninger. Dette for å sikre at disse skal få en funksjonsdyktig og hygienisk trygg idriftssettelse.
Kommunen har utarbeidet en rammeavtale som i hovedsak dreier seg om trykkprøving, desinfisering, nøytraliseringer og lab-prøver, men også rørinspeksjon.

Ordningen begynte allerede i 2005 og bakgrunnen var at mange av entreprenørene ikke oppfylte kommunens krav for sluttkontroll, spesielt innen desinfisering. For å sikre gode kontrollrutiner valgte kommunen å innføre ordningen, og selv også stå for finansieringen. Dersom det skulle vise seg å bli behov for en sluttkontroll nummer to må utførende entreprenør ta den jobben og kostnadene som følger med.
Frode Berteig mente dette var en fornuftig og riktig investering fra kommunens side med tanke på at anleggene skal fungere i generasjoner. Avtalene har fungert bra og blitt videreutviklet seg over tid.
Bærum kommune har egne kontrollører, som alle er dyktige rørleggere.  Jobben deres handler om å avklare alle aktuelle spørsmål i forbindelse med etablering av nye anlegg. Kommunen har til enhver tid mellom 50 og 60 prosjekter på gang.
Frode Berteig viste fram flere feil, både i sveiseskjøter på nylagte PE-ledninger og ukurante pakninger på støpejernsrør. -Foreløpig mangler vi en mal for akseptkriterier på lik linjene med avløpsledningene, opplyste han.

Engasjerte deltakere
Etter innledningen fra Bærum ble det en fin faglig prat, der både rådgivere, entreprenører, leverandører og ledningseiere deltok med synspunkter og relevante spørsmål.
Et spørsmål som ofte går igjen er hvorfor det skjer så mange feil på nyanlegg. Her var Berteig og Kveine tydelig på at de skulle ønsket noe høyere kompetanse innen VA-faget. Flere burde gått legge-kurs for rørlegging, mente de. Sveising av PE-rør er en annen stor utfordring
-Her er det flere aktører som har mye å gå på, ble det sagt fra en av ledningseierne. Generelt er det litt for mye slurv i grøfta, mente flere. Men det ble understreket at det også er en rekke gode prosjekter uten problemer.
Fra entreprenørhold ble det understreket at det er viktig at bransjen ikke setter bukken til havresekken. Entreprenører utfører i stor grad egenkontroll, og det er for mange anlegg som har feil fra første dag. Hvordan skal det da fungere i en levetid på 100 år, var det retoriske spørsmålet som ble stilt.

Hyggelige tilbakemeldinger
-Vi har fått flere hyggelige tilbakemeldinger etter dagens Ukeslutt, så dette ble en god start, sier møteleder Martina B. Svedahl. Tema for neste treff er under planlegging, og trolig vil det handle om PE-sveising.  Her er det imidlertid bare å komme med innspill til RIN eller SSTT. Det er som sist ikke nødvendig å melde seg på. Det er bare å lime inn linken under i egen kalender og delta hvis tid og tema passer for den enkelte. Benytt denne linken: Ukeslutt med RIN/SSTT 28.05.2021 klokka 13:30.

Odd Borgestrand