Først i Norge med grøftefrie metoder

Publicerad: 27 april, 2021

Kristian Olimb AS var først ute med rørfornying med strømpeforinger i Norge og hadde i flere år nærmest monopol på denne typen fornyelse av rør. Selve arbeidsmetoden er blitt noe enklere med årene. (Arkivfoto: Olimb)

Kristian Olimb AS var først ute med rørfornying med strømpeforinger i Norge og hadde i flere år nærmest monopol på denne typen fornyelse av rør. Selve arbeidsmetoden er blitt noe enklere med årene. (Arkivfoto: Olimb)

NoDig-veteranene forteller:-Ethvert arbeid som skal utføres blir ikke bedre enn den som utfører det.  Vi er stolt over oppdragene vi har utført i oppstartsfasen. Gjennom de 30 første årene har Kristian Olimb AS lagt igjen sitt visittkort på 800 forskjellige oppdrag av god størrelse.

 Det skrev direktør Kristian Olimb i forordet til firmaets lille brosjyre i forbindelse med 30-års jubileet i 1987. Mye er skjedd siden den gang, og Kristian Olimb er fortsatt stolt over å være selveste pioneren innen NoDig i Norge.  93 år gammel kan han se tilbake på et spennende liv, der et av hans barnebarn nå har lederstilling i konsernet.
Han har bare ved noen få anledninger betjent en gravemaskin, en doser, lastebil eller annet utstyr som firmaet har benyttet i sine mange oppdrag. Han erkjente tidlig at det var viktig med gode fagarbeidere rundt seg.

-En dyktig leder er viktig, men fagekspertisen rundt lederen er uunnværlig. Som leder har jeg ansvar, og det er et viktig ansvar å finne de beste medarbeiderne, skape et godt arbeidsmiljø og innarbeide de gode rutinene sammen med dem. Vanskelige oppdrag har vi løst i fellesskap. Vi har delt gleder og sorger, og vi varsammensveiset. Vi har aldri gått fra et oppdrag.  Vårt firma er ikke bygget opp på enmannsjobber. Sammen er vi en sterk stab, modne for nye utfordringer, skrev Kristian Olimb da han var den ubestridte NoDig-lederen i Norge i 1987.

Da strømpa kom til Norge 

Skepsisen til den såkalte Insituform-foringen var til å ta og føle på da Kristian Olimb lanserte produktet i Norge i 1976. At Olimb sikret seg lisens for foringen har vært helt avgjørende for utviklingen av Olimb-selskapet.

Insituform-grunnleggeren Eric Wood hadde fått ideen under en forretningslunsj med styrelederen i London Vannverk. Det hadde oppstått en lekkasje utenfor statsministerboligen i Downing Street 10, og Wood, med god finansiell støtte av Brian Chandler, fikk i oppdrag å få slutt på lekkasjen uten å grave opp hele gata.
Med støtte fra London Vannverk utviklet han foringen i løpet av tre år. Salg av lisens var en måte for Wood, Chandler og hans samarbeidspartnere å overleve på, og Kristian Olimb fikk lisensen fordi Veidekke AS aldri klarte å bestemme seg. Kristian Olimb tok kontakt med Oslo kommune for å prøve ut foringen, og i 1977 ble en strekning i Ragna Nilsens vei rehabilitert med Insituform.

-Insituform-foringen var genial, sier Kristian Olimb i dag. Men han legger også til at utstyr for å gjennomføre jobben med rehabilitering var mangelfull. Derfor gikk Kristian Olimb i gang med nettopp å utvikle materiell, og med sine oppfinnelser har Kristian Olimb vært med å utvikle produktet til glede for entreprenører over hele verden.

Det hører også med til historien at Kristian Olimb AS satset både på det svenske, finske og det sovjetiske markedet på 80-tallet, men å drive god forretning i land der språk-barrieren var stor ble aldri den store suksessen, og de østlige markedene ble raskt kuttet ut. Satsingen ble imidlertid betydelig på Island. Kristian Olimb AS satset sterkt på å overbevise flest mulig lednings-eiere i Norge om at konvensjonell graving kunne reduseres i betydelig grad. Det var svært viktig både for produktet og for Kristian Olimb at Oslo kommune sa ja til første oppdrag, og at flere oppdrag skulle komme. Igjen viste Oslo at de var ledende i landet.
Snart fulgte nabo-kommunen Bærum etter, og betydelige oppdrag ble det også i forbindelse med den store Mjøsaksjonen. Metoden var rask og enkel, men ikke alle lot seg overtale. Det var tryggere med en gravemaskin og noen grøftekæller i mange kommuner, og slik er det dessverre fortsatt noen steder.

Hatten på for Olimb

Etter ett års intenst utviklingsarbeid kunne Kristian Olimb AS i samarbeid med danske Per Aarsleff AS og Insituform presentere sin nå så velkjente hatteløsning på forsommeren 1991.
Overgangen mellom hovedledning og stikkledning hadde i flere år vært en utfordring i forbindelse md rørfornying med stømpeforinger. Nå kom endelig løsningen, med en forsterkning som utseendemessig lignet på en hatt, der bremmen forsterker området rundt avgreningspunktet.
I prototypen forsterket hatten Insituformforingen i èn meters lengde inn i stikkledningen.
Under presentasjonen deltok representanter fra Oslo, Bærum, Hamar og Bergen kommuner. I tillegg deltok ledelsen ved Norsk Rørsenter og konsulentfirmaene Berdal Strømme og Østlandskonsult. Selve presentasjonen ble utført i et demonstrasjonsrør som var lagt åpent i terrenget. Røret varpå forhånd foret med Insituform, og hatten ble deretter vrengt på plass.
-Med en slik forsterkning skal det i framtida ikke være nødvendig å grave opp påkoblingspunktet når en hovedledning skal fornyes, forklarte Kristian Olimb under demonstrasjonen i Oslo.
Stikkledninger kan heretter rehabiliteres fra stakeluker inne i kjellere.
Kristian Olimb sa under demonstrasjonen at markedet er stort, og at nye tester og gjennomkjøringer kan vise at dette er et troverdig produkt både for det private og det offentlige markedet.


Hele verden til Norge

I 1992 fikk Kristian Olimb æren av å være vertskap for Insituforms verdenskonferanse.
Konferansen ble avholdt på ærverdige Holmenkollen Park Hotell med 60 representanter fra 12 land samlet for å diskutere tekniske løsninger og veien videre for Insituform på de ulike kontinenter.
Olimb benyttet anledningen til å invitere noen av sine viktigste kunder til deler av arrangementet, og dette var et viktig bidrag til at flere fikk innsikt i gravefrie metoder også i Norge. Olimb fikk også anledning til å demonstrere det nye hatte-systemet for sine internasjonale Insituform-kolleger.
Markedsrapporter fra USA, Midt-Østen, Asia og Europa viste at Insituform internasjonalt hadde økt sin omsetning med 33 prosent bare det siste året.
-Dette ble en konferanse med kvalitet fra start til mål, konkluderte leder av Insituform Group Limited, norskamerikaneren Ron Petersen.
-Vi har store utfordringer i vann- og avløpssektoren. Vi arbeider seriøst med å tilby gode produkter også på vannsiden, men det gjelder å skynde seg langsomt, sa Petersen. Kristian Olimb benyttet anledningen til å gi Insituform et lite spark ved å vise sin utålmodighet innen utvikling innenfor nettopp vannteknologien.
-Jeg vet at markedet venter, og når vi løser utfordringen med fornying av vannledninger vil virksomheten vår virkelig sette fart, mente Kristian Olimb. Noen vil hevde at tiden har gått langsomt når det gjelder fornyelse av nettopp vannledningene.

Fortsatt livsgnist og livsglede

-Det viktigste i livet når jeg har nådd en så høy alder er å være takknemlig. Takknemlig for livet, for god helse og for at livsgnisten fortsatt er sterkt tilstede. Jeg har alltid følt at oppgavene i firmaet har vært lystbetont. For meg har det vært slik at ting har lagt seg til rette og dermed kan jeg også si at jeg har nådd mine mål.

-Et ordtak som jeg lærte av min far har fulgt meg gjennom hele livet, og som jeg tror har vært avgjørende for at jeg kan se tilbake på et meningsfylt arbeidsliv. Utsagnet var «dersom mannen ikke passer tiden, så passer aldri tiden mannen». For meg er dette blitt som en visjon, nemlig å se inn i framtida, men handle i nåtid.
-Da jeg startet firmaet i 1957 var det helt vanlig at alle gårder hadde sine egne gårdsbrønner. Det var i liten grad etablert offentlig vannforsyning, men jeg mente det ville bli et satsingsområde. Da jeg hørte at Fredrikstad kommune skulle etablere ny vannledning gikk jeg umiddelbart til innkjøp av to amerikanske gravemaskiner for å være i stand til å påta meg dette oppdraget.  Vi vant anbudet, og fra den tid har det gått slag i slag for oss.

Kongens Fortjenstmedalje

Kristian har problemer med å trekke fram et spesielt høydepunkt i sin karriere. For ham har det alltid handlet om å gripe muligheten når den bød seg.  Kristian Olimb var først i Norge med rørtrykking, og han var også først ute med såling av hjulspor med varm asfalt.  Et annet høydepunkt som Kristian Olimb unnlater å nevne var da han i 2001 ble belønnet med Kongens Fortjenstmedalje i gull, spesielt for sin banebrytende innsats innen kommunalteknikk. Her ble han fullstendig tatt på senga av både kolleger og fylkesmann i Østfold. Kristian trodde han skulle være med på firmaets sommerfest, men i stedet var det altså han som skulle hedres med mange takkens ord for sin innsats.

Det er snart 15 år siden sønnene Tor-Erik og Øystein tok over firmaet, og mye er skjedd siden 2008. I 2011 ble selskapsstrukturen endret, ved at rørfornying ble samlet under felles ledelse, mens eiendom og anlegg ble holdt utenfor.
I 2017 solgte Olimb-brødrene 51 prosent v rørfornyingsaktiviteten til danske Per Aarsleff Holding AS, mens Olimb Anlegg fortsetter som et 100 prosent familieeid selskap, med eldstesønn Tor-Erik som daglig leder, bror Øystein som driftssjef og barnebarn Kristian August som anleggsleder.

Sterk merkevare

Kristian tror Olimb som merkevare vil bli stående i det norske markedet, og derfor gleder han seg også over at selskapet nå er samlet på Furuholt i Råde kommune med nytt administrasjonsbygg, verksted og lager. Han gleder seg også over de gode økonomiske resultatene de siste årene.
Mulighetene for fortsatt vekst i familieselskapet Olimb er tilstede, slår bestefar og oldefar Kristian fast, og takker kona Eva for at hun er med å gi livet godt innhold i det som må betegnes som livets høst, selv om våren igjen er her.

Kristian Olimb sendte stafettpinnen videre til sine to sønner Øystein (i midten) og Tor-Erik i 2008. Foto: Odd Borgestrand

Kristian Olimb sendte stafettpinnen videre til sine to sønner Øystein (i midten) og Tor-Erik i 2008. Foto: Odd Borgestrand

Odd Borgestrand