Nå kommer Norges tilstand 2021

Publicerad: 22 april, 2021

Seks år etter forrige kartlegging har fageksperter  i Rådgivende Ingeniørers Forening igjen vurdert tilstanden og fremtidsutsiktene for den offentlige bygningsmassen og infrastrukturen i landet. Funnene er samlet i Rapporten State of the Nation – Norges tilstand 2021, som vil bli presentert i et webinar onsdag 28. april.

State of the Nation ble første gang utgitt i 2010, og deretter i 2015. Nå legges det frem en oppdatert gjennomgang av status, vedlikeholds- og oppgraderingsbehovet for kommunale bygg, offentlig veinett, vann og avløp, helsebygg og syv andre kategorier.

På webinaret vil hovedfunnene bli gjennomgått av Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Deretter åpnes det for kommentarer og politisk debatt.
Blant paneldeltagerne er Høyres Helge Orten, som også er leder for Stortingets Transportkomité og FrPs Helge André Njåstad. Han er første nestleder i Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité. I tillegg stiller Arbeiderpartiets Kirsti Leirtrø og Senterpartiets Geir Pollestad, som leder Stortingets Næringskomité og har flere års erfaring som statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Etter debatten blir det kommentarer til rapporten fra sentrale aktører i næringen samt topplederne i de RIF-firmaene som har bidratt til årets State of the Nation. Blant deltakerne er Harald Nikolaisen (Statsbygg), Julie Brodtkorb (MEF), Rune Aale-Hansen (NKF), Amund Tøftum (AF-Gruppen) og Jon Sandnes (BNL), skriver RIF i en pressemelding.