Fokus på sluttkontroll under det første "Ukeslutt med SSTT og RIN"

Publicerad: 19 april, 2021

RIN-leder og overingeniør i Bærum kommune, Reidar Kveine (t.v) deltar på det første Ukeslutt med RIN og SSTT sammen med sin kollega Frode Berteig fredag 30.april kl. 13.30

RIN-leder og overingeniør i Bærum kommune, Reidar Kveine (t.v) deltar på det første Ukeslutt med RIN og SSTT sammen med sin kollega Frode Berteig fredag 30.april kl. 13.30

SSTT  og Rørinspeksjon Norge (RIN) inviterer fredag 30.april til sitt første digitale «Ukeslutt med RIN og SSTT» for alle interesserte i norsk vannbransje. Første tema blir om erfaringer rundt uavhengig sluttkontroll.

Bærum kommune har gode erfaringer med uavhengig sluttkontroll, og noen av disse erfaringene vil to av overingeniørene i kommunen, Frode Berteig og Reidar Kveine, dele med deltakerne som melder seg på treffet fredag 30.april kl. 13.30.  Det digitale treffet er gratis, men trykk gjerne på «godta» når du legger denne linken inn i egen kalender: Ukeslutt med RIN/SSTT 30.04.2021 klokka 1330

Bærum kommune har i mange år praktisert uavhengig tredjepartskontroll.
-Dette har vært helt avgjørende for å sikre kvaliteten på de mange prosjektene vi har i vår kommune, sier Frode Berteig.
-Vi så lenge at enkelte entreprenører stilte opp med utstyr som ikke holder mål i en sluttkontroll, og derfor er det helt avgjørende at ledningseiere krever uavhengig sluttkontroll, sier Berteig.
-Mange kommuner tenker at det er mye «pes» med administrasjon av en rammeavtale i egenregi, men erfaring fra flere kommuner viser at dette ikke er tilfelle. I Bærum er det ekstra fokus på trykkprøving av ledningsnett, og dersom det viser seg at ledningen ikke er tett er det utførende entreprenør som må dekke kostnadene med ny, uavhengig sluttkontroll, opplyser Berteig.

Sluttkontroll for bedre kvalitet
Sluttkontroll av rørinstallasjoner er viktig for at vi skal ha god vannforsyning her i landet. Rørinspeksjon Norge og SSTT har satt fokus på uavhengig sluttkontroll, også kalt tredjepartskontroll, i forbindelse med den nye nasjonale VA-normen, Norsk Vannstandard. Dette for å øke kvaliteten på det norske ledningsnettet, og dermed styrke troverdigheten for utførte oppgaver.
I den kommende Norsk Vannstandard fra Norsk Vann er også prosedyrer og metoder for trykkprøving og tetthetsprøving videreutviklet og kvalitetssikret.
Rørinspeksjon Norge har også utviklet et nytt kurs i trykkprøving, og håper å få gjennomført et fysisk kurs så snart Covid-19 situasjonen tillater det.

TEAMS-treff
Fra RIN deltar faglig sekretær Martina B. Svedahl som møteleder. Leder for den norske arbeidsgruppa i SSTT, Borghild T. Folkedal, og faglig sekretær, Ellen Margrethe Randa, bytter på jobben som møteleder for SSTT. Den planlagte serien med «Ukeslutt med RIN og SSTT», vil «gå på lufta» på TEAMS den siste fredagen i måneden. Treffene vil vare om lag 30 minutter.
-Treffet er tenkt som en uformell samling der vi kan utveksle erfaringer og oppdatere hverandre på temaer som kan bidra til å øke kompetansen og kvaliteten i bransjen. Derfor oppfordrer vi våre medlemmer både i SSTT og RIN til å komme med innspill til aktuelle temaer, sier programlederne, som er veldig fornøyde med å få med seg svært erfarne bransjefolk i det første nettmøtet.

Treff én gang i måneden
Møtelederne, Borghild, Martina og Ellen, som alle er VA-rådgivere tilknyttet Asplan Viak, håper på god oppslutning om det nye kompetanse-tilbudet. De vil ta på seg ansvaret med å sette opp agenda for kommende treff både i vår og til høsten. De lover at dette blir treff uten omfattende power-point presentasjoner men heller direkte dialog, gjerne ispedd noen bilder fra ulike prosjekter.
Møtelederne håper at rådgivere, produsenter, leverandører, entreprenører og grossister vil delta på treffene. Nå gleder de seg til treffet 30.april. Det er ingen påmelding, men viktig å legge inn linken til TEAMS-treffet i egen kalender på aktuelt tidspunkt, understreker de.

Odd Borgestrand