Min hverdag: Fra kommunal prosjektledelse til rådgivertjenester

Publicerad: 29 mars, 2021

Audhild M. Leistad vil fortsatt jobbe med vann- og avløpsrelaterte oppgaver selv om hun nå har sluttet i Elverum kommune og begynt i rådgiverselskapet Arealtek AS i Elverum.

Audhild M. Leistad vil fortsatt jobbe med vann- og avløpsrelaterte oppgaver selv om hun nå har sluttet i Elverum kommune og begynt i rådgiverselskapet Arealtek AS i Elverum.

Etter totalt 14 år i Oppegård, Våler og Elverum kommuner, har ingeniør Audhild M. Leistad valgt å gå fra kommunaltekniske oppgaver til rådgiverbransjen. 41-åringen, som er bosatt i Elverum, begynte 1.mars i Arealtek AS, der hun vil ha god nytte av sine mange år i kommunal sektor.

Audhild var også blant de første studentene under det nyopprettede studiet "Beredskap og krisehåndtering for vannbransjen", i regi av Norsk Vann og Høgskolen i Innlandet.

-Jeg var ferdig med mastergrad i Miljø og naturressurser ved NMBU på Ås i 2007. Jeg har jobbet med kommunalteknikk, og da mest vann- og avløp, hele tiden siden da. 

Mesteparten av tiden har jeg vært kommunalt ansatt, men nå er jeg akkurat i ferd med å starte i ny stilling i rådgiverfirmaet Arealtek AS.

Arealtek AS er et rådgivende ingeniørfirma innen arealplanlegging og kommunalteknisk planlegging. Selskapet tilbyr det meste innen rådgivning, planlegging og prosjektledelse innen VVA. I tillegg jobbes det med 3D-visualisering og selskapet utfører støyberegninger. Arealtek AS kan også bistå med utarbeidelse av reguleringsplaner og i planprosesser generelt. Dette er et selskap som har sentral godkjenning innen VVA. Selskapet har hovedkontor i Elverum med 17 ansatte, i tillegg til et avdelingskontor på Gardermoen med 4 ansatte.

 

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut i din nåværende jobb?

I min nåværende jobb er jeg såpass fersk at dagene går med til opplæring. Det er mye å sette seg inn i. Men når jeg har kommet på plass skal jeg jobbe med prosjektledelse og prosedering av vann- og avløpsanlegg.

I stillingen jeg hadde i kommune var arbeidsdagene meget varierte. Jeg jobbet med prosjektledelse for rehabilitering av VA-anlegg og en del med drift av VA. Både på drifta og i prosjektene oppstår det hele tiden saker som haster og avgjørelser som må tas. Det var sjelden dagen ble slik jeg så for meg da jeg kom om morgenen.

 

Hva er du mest opptatt med akkurat nå?

Akkurat nå er jeg mest opptatt av å så raskt som mulig komme i gang med mine nye arbeidsoppgaver, sette meg inn i nye systemer og bli kjent med nye kolleger.

 

Hva mener du er viktige oppgaver for SSTT i årene som kommer?

Det må være å spre kunnskapen om alle NoDig løsningene som er tilgjengelig.

Opplysningsarbeidet og opplæring er også viktig, slik at ledningseiere, konsulenter og rådgivere blir mer oppmerksomme på alle alternativer som finnes til tradisjonell graving.

Odd Borgestrand