Värtahamnen del 1: Unikt projekt i hållbarhetsprofilerat område

Publicerad: 16 mars, 2021

Foto: Magnus Tingstrand BAB Rörtryckning

I Värtahamnen, Stockholm, pågår just nu ett mycket spännande schaktfritt projekt. Det byggs grova dagvattenledningar som ett led i den enorma stadsutveckling som håller på att ske inom norra Östermalm. Projektet är beläget i en del som kallas Södra Värtan, men som i sin tur är en del i det övergripande området Norra Djurgårdsstaden. 

Detta är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden och totalt planeras för minst 12.000 nya bostäder och 35.000 nya arbetsplatser. Norra Djurgårdsstaden är dessutom ett projekt som utsetts av Stockholm kommunfullmäktige att vara ett hållbarhetsprofilerat område, något som genomsyrar allt som sker inom projektet, och vad kunde då  vara mer rätt än att bedriva ledningsbyggnationen med schaktfria tekniker. 

 

Djupt förlagd dagvattenledning

Projektet består i att bygga en mycket djupt förlagd dagvattenledning med en diameter på 2m. Betongrören som används är 2,4m utvändigt och väger 10,5ton styck. Ledningen drivs åt två håll från en oval sänkbrunn med måtten 5,8 x 8,8m och ett djup på 11m. I den ena riktningen, som har sträckning inåt land, avslutas ledningsdrivningen i en sänkbrunn med 4,2m diameter och ett djup på 10m. Den här sträckan utförs med rörtryckning vilket är en metod med öppen front och styrbar kona.  

I den andra riktningen sträcker sig ledningen ner mot kajen och avslutas i hamndockan där kryssningsfartyg från hela världen normalt ligger förtöjda. Här skall man med dykare kapa upp hål i kajens spontkonstruktion för att sedan borra ut en tunnelborrmaskin  på 7 meters vattendjup. Därefter skall man med stora mobilkranar lyfta upp tunnelborrmaskinen ur vattnet.  

Det är alltså flera saker som är unika i detta projekt, dels att man nyttjar vardera schaktfri metod där den är bäst lämpad. Rörtryckning  med öppen front på den sträcka som går i lera och i sträckning från vattnet och Microtunneling med slurrysystem (sluten maskin) på den sträcka som går till, och ut i, öppet vatten. Det är dessutom första gången en så kallad submerged recovery utförs av en tunnelborrmaskin i Sverige.

 

Tredje fasen i projektet

Projektet är nu inne i sin tredje fas där fas ett var att utföra sänkbrunnarna. Dessa  var sänkta till rätt nivå strax innan årsskiftet 2020-2021. 

Fas två inleddes i början av detta år och bestod i rörtryckningen mellan sänkbrunnarna. Den avslutades under februari och bortsett från en extrem kyla så gick allt bra. 

Nu har fas tre inletts och man håller på för fullt att rigga för microtunnelingen som skall avslutas i hamnbassängen.  

- Det är väldigt mycket att tänka på och självklart ett nervöst moment när tunnelborrmaskinen skall borras ut i öppet vatten, säger Magnus Tingstrand som är projektledare på BAB Rörtryckning vilket är företaget som utför arbetena. 

Att man lyfter upp tunnelborrmaskiner under vatten är väl i sig inget unikt, det finns många exempel på internationella projekt där utfallsledningar utförts med microtunneling. 

- Men de som jag känner till har borrats ut genom havsbotten för att sedan lyftas upp. Det vill säga att när maskinens hjässa bryter havsbotten går man ner och kopplar i maskinen för att sedan lyfta upp den. I detta fall skall vi ju borra ut i öppet vatten, vi har alltså inget stöd under maskinen utan vi måste hela tiden kunna supporta microtunnelmaskinen med kranar. 

 

Jämför med ubåt

Det är ju heller ingen liten TBM det handlar om. Maskinen är 7m lång och väger 45 ton. Just lyftet är också något som verkligen lyfts upp inom projektet och en gedigen samordning har skett via JVAB som är entreprenör på plats. 

- Vi har suttit i grupp med Sventab som står för alla undervattensarbeten och Binsells som står för kranlyftet. Tillsammans har vi arbetat igenom riskerna och arbetsordningen  så att alla skall veta  exakt vad de skall göra. Lyftet är planerat att ske som ett samlyft med en 450 tons och en 250 tons mobilkran. Ett stort ansvar vilar även på vår eminenta verkstad som bland annat har byggt den tätlucka som skall monteras i bakkant av maskinen innan den lyfts upp ur vattnet, säger Magnus Tingstrand.

- Detta är ju att jämföra med en ubåt och den måste vara helt tät när vi skall lyfta den ur vattnet. Det är ju en 14 miljoners TBM så vi vill ju helst inte dränka den!

BAB Rörtryckning/Jan Bjerkesjö