Ledningsfornyelse på 30 minutter

Publicerad: 10 mars, 2021

Det er grunn til å være litt ekstra bekymret for vannledningsnettet i Norge, og med Compact Pipe kan ledningsnettet fornyes med minimal graving, mener Svein Rune Myhre i Olimb Rørfornying AS.

Det er grunn til å være litt ekstra bekymret for vannledningsnettet i Norge, og med Compact Pipe kan ledningsnettet fornyes med minimal graving, mener Svein Rune Myhre i Olimb Rørfornying AS.

Olimb Rørfornying tar spranget og satser på digital informasjon om grøftefrie metoder. Nå inviterer selskapet til et 30 minutters webinar om fornyelse av vannledninger med tettilsluttede rør.

Webinaret arrangeres torsdag 25.mars kl. 10.00. For påmelding se nederst i artikkelen.
Olimb har i en årrekke tilbudt fornyelse med Compact Pipe, og salgssjef Svein Rune Myhre tror fortsatt det er mange ledningseiere i små og mellomstore kommuner som kan ha nytte av å bli oppdatert om denne og andre NoDig-metoder. Olimb har nylig bidratt til å sikre at en gammel vannledning under Farmannstorvet i Tønsberg har fått «et nytt liv».

Fornyet ledning i fredet grunn

-Det er slett ikke bare-bare å grave opp og skifte en vannledning som ligger i fredet bygrunn fra middelalderen! Løsningen ble derfor å trekke et nytt rør gjennom den eksisterende ledningen - under torget! Ved å benytte Compact Pipe ble et nytt rør trukket inn i det eksisterende uten å redusere gjennomstrømningen, forklarer Myhre.
Han mener Compact pipe er en fleksibel og velutprøvd rørfornyingsmetode som fungerer svært godt for 70 – 80 prosent av vannledningsnettet i dimensjoner fra 100 til 400 millimeter. Olimb har utført ledningsfornyelse med denne metoden i mer enn 20 år og Myhre mener at alle norske kommuner har utfordringer i vannledningsnettet som kan løses effektivt med tettilsluttet rør

Sitter på gjerdet

-Mange sitter på gjerdet og venter på den komplette løsningen for grøftefrie metoder, men i påvente av den løsningen må vi ta i bruk det verktøyet vi allerede har, selv om det fortsatt er nødvendig med oppgraving på anboringene, mener han.
Norsk Vanns årlige tilstandsvurdering av vann- og avløpstjenestene i norske kommuner, bedreVANN, viser nok en gang at ledningsfornyelsen skjer for sakte.
Det er grunn til å være litt ekstra bekymret for vannledningsnettet.
Nasjonalt bærekraftmål for fornyelse av vannledningsnettet er en årlig gjennomsnittlig fornyelsestakt på 1,2 prosent frem til 2040.  Kommunene som deltar i bedreVANN er «best i klassen» og fornyet i gjennomsnitt 0,87 prosent i 2019 mot 0,82 prosent i 2014. Det betyr at disse kommunene må opp 15 prosent for å nå målet. Langt dårligere står det til med snittet for norske kommuner. Med kun 0,68 prosent fornyelse av vannledningsnettet i 2019 mot 0,66 prosent i 2014 må landsgjennomsnittet opp med nesten 50 prosent! Det er ikke realistisk slik vi vurderer situasjonen i dag.

Effektiviseringstiltak

-I bedreVANN-rapporten slås det fast at «Det viktigste effektiviseringstiltaket i vannbransjen er å redusere enhetskostnadene for ledningsfornyelse med mer effektive og gravefrie metoder».
Gjennom å grave mindre og rehabilitere mer, kan ledningsnettet fornyes raskere og billigere. Dette er samtidig det viktigste tiltaket for å redusere klimafotavtrykket for bransjen.

Men, på tross av de store fordelene for både effektivitet, økonomi og miljø, rapporterer kun 19 av de 76 bedreVANN-kommunene at de har benyttet gravefri ledningsfornyelse (NoDig) på ledningsnettet de siste tre årene. Prosentandelen er desidert lavest på vannledninger, hvor effektiviseringen trengs aller mest, mener Myhre.
Compact Pipe leveres nå som et fullstrukturelt rør med SDR 13, 6. Det er Wavin som står som produsent og Olimb har lykkes med å få produsenten til å levere et rør spesielt for norske forhold.

Ledningseiere og konsulenter

Webinaret er beregnet på ledningseiere i mellomstore og mindre kommuner i tillegg til konsulenter.
-Vi får ofte inn spørsmål som vi tror er godt kjent, men som likevel ikke har nådd helt fram.
De store kommunene er fokusert på strømper, men det går ofte på bekostning på andre NoDig metoder, som eksempelvis den metoden vi skal ta for oss i dette webinaret, sier Myhre videre.
Dette er det første webinaret Olimb kjører i egenregi, men viser det seg å være god interesse vil selskapet gjerne fortsette med korte webinarer som tar for seg ulike metoder.

Webinaret er gratis, og her kan du melde deg på: https://olimb.no/webinar/

Av Odd Borgestrand. Foto Olimb Rørfornying