-Med samhandling blir vi bedre

Publicerad: 23 maj, 2016

-Dersom byggherrer, rådgivere og entreprenører legger større vekt på å gjøre hverandre gode framfor å snakke hverandre ned vil vi oppleve både en kvalitetsheving og større aktivitet innen NoDig bransjen.

Bildet:  Styremedlem i SSTT og CEO i Olimb Group, Carl Christian Sibbern, oppfordret den svenske og norske arbeidsgruppen i SSTT til å sette bestillerkompetanse, regelverk og levetidskostnaden på agendaen. Foto: Odd Borgestrand

Det var påstanden fra CEO i Olimb Group og styremedlem i SSTT, Carl Christian Sibbern, under sin appell ved avslutningen av årets SSTT-konferanse i Oslo på fredag.
Sibbern framsto ydmyk, men likevel tydelig, da han slo fast at byggherrer, rådgivere og entreprenører utgjør et arbeidsfellesskap, samtidig med at de har hvert sitt ståsted. Han viktigste budskap var at et godt samspill er helt avgjørende for å lykkes.
-Vi har et felles mål om å levere gode tjenester. Den største trusselen for økt volum og positiv «drive» i bransjen, er økt konfliktnivå. Det er eksempelvis noen entreprenører som er mer opptatt av å «snakke ned» konkurrenter, bevisst kalkulere med endringer og tillegg eller spekulere i et bestillingsgrunnlag som er utformet for dårlig.  For noen kan det være fristene å utnytte svak bestillerkompetanse, om den kommer fra ledningseier eller konsulent. Det vil bli konflikter dersom vi utnytter slike svakheter, mente Sibbern.

Konfliktnivået
-Vår jobb er å sørge for å gjøre en jobb som holder i generasjoner når vi først er tildelt jobben. Det får konsekvenser både for ledningseier og entreprenør dersom jobben utføres for dårlig.
Klimaet i anleggsbransjen generelt er anstrengt, og årsaken er først og fremst mangel på gjensidig anerkjennelse.  Byggherrer kritiseres for sine prioriteringer og valg av prosjekter og aktører. Konsulentene kritiseres for høye kostnader og for lav produkt- og bestillerkompetanse. Entreprenørene kritiseres for høye kostnader, dårlig produktdokumentasjon og de bruker mye energi og markedsføring på baksnakking av sine konkurrenter, fortsatte Sibbern.

Samhandling
Han mente det ligger i samhandlingens natur at de ulike aktørene setter opp gjerder rundt sine interesseområder.
-Det er lov å snakke fritt internt, og det er lov å ha friske debatter også eksternt, eksempelvis i fora som en SSTT-konferanse. Synspunkter må fram og det er viktig med gjensidig respekt for ulike standpunkter. Det er heller ikke slik at all uenighet kan- eller nødvendigvis må løses. Interessemotsetningen må få eksistere, men vi har en flott arena for våre diskusjoner. Den heter Scandinavian Society for Trenchless Technology, kommuniserte Sibbern.
-Vi må bruke denne foreningen til bli bedre på kommunikasjon og dialog mellom de ulike aktørene.
Derfor er det viktig at vi setter det forretningsmessige på dagsorden i større grad.
-Vi må jobbe for større forutsigbarhet for alle tre gruppene i foreningen. Det er den eneste måten å sikre rekrutteringer, investeringer og «vilje» til å utføre gode oppdrag. Vi må anerkjenne levetidskostnad som et begrep: Prisen på et produkt fordelt på antall år produktet er i virksomhet gir den faktiske prisen, understreket Sibbern.

På agendaen
Sibbern oppfordret den svenske og norske arbeidsgruppen i SSTT til å sette bestillerkompetanse, regelverk og levetidskostnaden på agendaen. Dette for å løfte fram disse viktige temaene før den store uenigheten oppstår i den forholdsvis begrensede NoDig-familien.
-Tiden er også moden for gode, faglige diskusjoner om eksempelvis kontraktsformer, dokumentmaler, tildelingskriterier, egne NoDig standarder og ikke minst temaet tredjepartskontroll, mente Sibbern.
Han mente det vil være med å redusere både usikkerhet om produkter og metoder og risiko i de ulike prosjektene. Usikkerhet og risiko har sin pris. Derfor må det arbeides fram gjensidig tillit slik at bransjen får en høyere treffprosent.
-Da må vi kanskje omgruppere ressursene. En mulighet er i langt større grad å gå inn for totalentrepriser der konsulent og entreprenør sammen løser utfordringene eksempelvis i et bykvartal. Vi må lage gode kjøreregler, og vi må bli tydelig på gjensidige forventninger. Det gjelder ikke minst byggherres kompetanse til eget prosjekt fra start til mål.
-SSTT er arenaen for å skape dialog for bedre og flere NoDig-prosjekter, konkluderte Carl Christian Sibbern.