Debattartikel: VA-systemen behöver 23 nya miljarder per år

Publicerad: 18 februari, 2021

Östra länken i Luleå är ett av de stora VA-projekt som genomförs just nu. VA-system är eftersatta i hela Sverige och stora investeringar behövs, påpekar NCC och organisationen Svenskt Vatten. Foto:NCC.

Östra länken i Luleå är ett av de stora VA-projekt som genomförs just nu. VA-system är eftersatta i hela Sverige och stora investeringar behövs, påpekar NCC och organisationen Svenskt Vatten. Foto:NCC.

Att vrida på kranen och få rent dricksvatten är något som vi i Sverige tar för givet. Men trots att vi har stor tillgång till vatten har delar av landet de senaste åren upplevt allt ifrån översvämningar, vattenbrist och för låg kapacitet i vattenverken. Investeringsbehovet i VA-systemen i Sverige uppgår till 23 miljarder kronor varje år, skriver Kenneth Nilsson och Pär Dalhielm i en debattartikel i Dagens Industri.

De skriver: ”De kommunala vatten- och avloppsanläggningarna försörjer 90 procent av Sveriges befolkning. Större delen av systemet byggdes under 1950-, 60- och 70-talen och närmar sig sin tekniska livslängd. Det mesta av dessa investeringar har skrivits av, vilket gjort att VA-avgifterna kunnat hållas konstlat låga samtidigt som underhållsskulden vuxit. Upprustningsbehoven riskerar att påverka vattenförsörjning och möjligheter att bygga fler bostäder i levande städer.

Det finns stora hot mot vårt vatten- och avloppssystem. Investeringsbehovet i VA-sektorn har ökat från 16 till 23 miljarder kronor per år. De största behoven av förnyelse finns i ett gammalt ledningsnät. Faktorer som klimatförändring, urbanisering, digitalisering, teknikutveckling och nya regelverk påverkar branschens framtidsutsikter och uppdrag. 

Konsekvenserna av ett förändrat klimat kan påverka tillgången till rent vatten och ökar riskerna för skyfall och översvämningar. För lite vatten kan innebära torka som leder till vattenbrist. För mycket vatten ger i stället mer organiskt material i vattendragen och kan förorena vattentäkter. För varmt vatten ger försämrad råvattenkvalitet med risk för tillväxt av mikroorganismer. Översvämningar och höjda vattennivåer hotar enskilda fastigheter, städer och tätorter på ett helt annat sätt än tidigare.

Den ojämna utvecklingen i landet med både tillväxt och avfolkning medför också svårigheter. Vissa kommuner är redan högt belånade eller har konstlat låga avgifter för vatten och avlopp. Samtidigt ökar kraven på finansiering, kompetens och kapacitet. Nödvändiga investeringar har fått skjutas till framtida generationer.

Även behovet av forskning och innovation är stort. Grundforskning, forskningsprogram och strategiska innovationsprogram med riktade pengar är avgörande för att nå ett cirkulärt samhälle. Det är viktigt att de 460 miljarder kronor som behövs för att rusta upp Sveriges VA-system de kommande 20 åren, investeras klokt. NCC och Svenskt Vatten har nyligen presenterat var sin rapport som visar på de utmaningar och insatser som behövs för att kunna genomföra den förnyelse som VA-systemen behöver.

Tillsammans vill vi peka på ett antal möjliga insatser inom tre huvudsakliga åtgärdsområden som gör det möjligt för även framtida generationer att åtnjuta vår tids mest underskattade lyx – ett dricksvatten av högsta kvalitet och friska sjöar och hav.”

Debattörerna tar sedan upp de åtgärdsförslag som presenterades i måndags i rapporten.

 

Läs mer

Kenneth Nilsson, head of infrastructure, NCC och Pär Dalhielm, vd, Svenskt Vatten