Min Hverdag: Heidi Lindseth (46)

Publicerad: 29 januari, 2021

Heidi Lindseth (46)
Prosjektleder og byggeleder på vei, vann- og avløpsprosjekter, Stavanger Kommune

Kan du fortelle litt om din bakgrunn og karrieren din så langt?
Jeg er 46 år og kommer opprinnelig fra Sauda, men flyttet til Stavanger for nitten år siden. Er utdannet som byggingeniør og startet karrieren min i 2011 i oljeindustrien. Etter nedturen i 2014, hvor mange måtte finne seg andre jobber, fikk jeg jobb i kommunen på Plan og anleggsavdelingen. Her har jeg nå vært i seks år. Her jobber jeg både som prosjektleder og byggeleder på vei, vann- og avløpsprosjekter, noe som gir meg en meget variert hverdag. 

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg i din nåværende jobb?
Etter koronasituasjonen siden mars i fjor har vi for det meste hatt hjemmekontor, men vi som er en del ute på anlegg sitter i egen brakkerigg nær sentrum. Starter dagen med kaffi og morgenmøte med anleggsavdeling på Teams…og en kaffi til. 😊 Hverdagen er annerledes enn før korona, nå blir alle møter holdt på Teams, og jeg kan kjenne på at jeg savner den normale samhandlingen mellom avdelingene. Men vi kommer oss fremdeles ut på befaringer, jeg liker godt å få treffe de som jobber ute for oss og man får et bedre bilde av utfordringer når man er tilstede på anlegget.

Ellers følger jeg opp prosjekter som er under gjennomføring og er også med på ulike forprosjekter.

Hva er du mest opptatt med akkurat nå om dagen?
Jeg jobber med renovering av avløpsledninger, målet vårt er å få strømpet ca. 3 000 meter hvert år her i Stavanger for å nå krav om økende utskiftingstakt. I år har vi også prosjekt hvor vi vurderer å renovere kummer med NoDig, da disse kommer i konflikt med større trær og trafikkert hovedvei. Det har også nå akkurat kommet inn en «hastesak» angående lekkasje i vannledning som krysser jernbane, så nå vurderes forskjellige NoDig-løsninger her også. 

Hva er din viktigste inspirasjonsfaktoren i jobben din?
I denne jobben er vi avhengig av samhandling med flere aktører og jeg synes det er motiverende at vi sammen kan finne løsninger på utfordringer vi treffer på. Ingen dager på jobben er like, og jeg blir inspirert av å jobbe sammen med så mange dyktige mennesker.

Hva mener du er viktige oppgaver for SSTT i årene som kommer?
Jeg syns dere skal fortsette med fagtreff som dere har nå, men er det mulig å lage fagtreff på Teams? Nå som det er korona setter det jo begrensninger for å reise. Vi hadde et webinar med Kjeldaas i desember, «Grøftefri ledningsfornyelse av vannledninger – minutt for minutt», noe som var veldig interessant. For oss som holder til på vestlandet er det også lettere å bare hive seg på. Ellers håper jeg at dere har fokus på strømperenovering av vannledninger, her føler jeg vi har et stykke igjen å gå.

Tekst: Kristine Olasdatter Foto: Privat

Etiketter:

Min Hverdag